Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

HISTORIA LOGO

Pierwsze logo Banku Polska Kasa Opieki SA przedstawiało splecione ze sobą litery skrótu nazwy: P, K i O. W 1936 r. zostało zmienione na rozbudowany znak, w którym do liter dołączył stylizowany orzeł. 

W 1957 roku artysta grafik Jan Hollender opracował na zlecenie banku jego nowe logo, składające się z litery P z wpisanym w nią stylizowanym globusem. Pierwotnie równoleżniki siatki globusa były łukowate, w latach 70-tych autor na zlecenia Banku dokonał modyfikacji i uczynił je prostymi, zostały również wraz z południkami lekko pogrubione - dla lepszej reprodukcji,  zwłaszcza w ówczesnej technice typograficznej.

W 1996 roku firma CODES dokonała na zlecenie Banku re-standaryzacji logo "z globusem" oczyszczając go ze zniekształceń, które nawarstwiły się w wieloletniej reprodukcji w pracowniach fotograficznych.

Po utworzeniu w dniu 16 września 1996 roku bankowej Grupy Pekao SA, w początku 1997 roku rozpisano konkurs na opracowanie nowego znaku. W konkursie zwyciężyła agencja MARS&VENUS. Wówczas powstał symbol Grupy Pekao SA - znak żubra w kompilacji z nazwą "Grupa Pekao SA". Logo to pełniło rolę znaku firmowego wszystkich czterech banków wchodzących w skład Grupy Pekao SA.

        Logo2
Logo1
Logo3
Logo4

Po zakończeniu konsolidacji bankowej Grupy Pekao SA i utworzeniu z niej jednego, nowego Banku Pekao SA, z dniem 1 stycznia 1999 r. znakiem firmowym nowego Banku Pekao SA została stylizowana sylwetka żubra, natomiast symbolem - kompilacje znaku żubra z nazwą "Bank Pekao SA" - w układzie pionowym lub poziomym.

W 2009 roku dla podkreślenia przynależności Banku Pekao SA  do międzynarodowej grupy bankowej UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, przy dotychczasowym logotypie pojawiło się jego uzupełnienie w postaci tzw. endorsementu: "Member of UniCredit Group". W tej przejściowej formie logotyp funkcjonował w komunikacji marketingowej do 2012.
 

Logo - poziom kontra

W czerwcu 2012 roku, Bank Pekao SA, jako Sponsor Narodowy UEFA Euro 2012 pojawił się w nowych biało czerwonych barwach. Nowy logotyp w swojej stylizacji podkreślał przynależność do Grupy UniCredit, ale jednocześnie zachowywał tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy "Bank Pekao", która pozostaje niezmienna.

 
 
7 czerwca 2017 zakończył się proces nabycia akcji Banku Pekao przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (20%) i Polski Fundusz Rozwoju (12,8%). Wraz ze zmianą struktury akcjonariatu zmieniło się logo Banku.
 
 
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt