Raport SME 2020

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce
Raport ten publikowany jest od roku 2010 w oparciu o wywiady telefoniczne prowadzone przez niezależną firmę badawczą z właścicielami 7,4 tysięcy firm zatrudniających do 249 osób (do roku 2017 wywiady były prowadzone wyłącznie z właścicielami mikro i małych firm). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (73 grupy powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro, małe i średnie firmy).