Raporty z poprzednich lat - Raport MŚP - Bank Pekao S.A.

Raporty z poprzednich lat

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2019. Temat specjalny: Inwestycje w rozwój polskich firm

Pobierz plik

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018. Temat specjalny: Ekspansja zagraniczna polskich firm w 2018 roku

Pobierz plik

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017. Temat specjalny: Inwestycje w mikro i małych firmach

Pobierz plik

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016. Temat specjalny: Inwestycje w mikro i małych firmach

Pobierz plik

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015. Temat specjalny: Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą

Pobierz plik

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014. Temat specjalny: Innowacje w mikro i małych firmach

Pobierz plik

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Temat specjalny: Eksport w mikro i małych firmach

Pobierz plik

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012. Temat specjalny: E‑gospodarka

Pobierz plik

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011

Pobierz plik

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2010

Pobierz plik