Wyniki badań raportu - Raport MŚP - Bank Pekao S.A.

Interaktywny Raport MŚP

Zapoznaj się z wynikami najnowszego Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018 i porównaj je z wynikami lat ubiegłych.
Interaktywny Raport MŚP pozwala w jednym miejscu zapoznać się z wynikami dla mikro i małych firm, zebranymi na przestrzeni ostatnich 9 lat.