Wyniki badań raportu - Raport MŚP - Bank Pekao S.A.

Interaktywny Raport MŚP

Zapoznaj się z wynikami najnowszego Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2020 i porównaj je z wynikami lat ubiegłych.

Interaktywny Raport MŚP pozwala w jednym miejscu zapoznać się z wynikami dla mikro i małych firm, zebranymi na przestrzeni ostatnich 10 lat, oraz wynikami dla firm średnich z ostatnich 2 lat.