Dyspozycje i zaświadczenia online

Złóż dyspozycję bez wychodzenia z domu.

W serwisie internetowym Pekao24, aplikacji PeoPay oraz za pośrednictwem konsultanta infolinii coraz więcej spraw załatwisz bez konieczności wizyty w oddziale.
Szybko i wygodnie zlecisz wybrane dyspozycje i wnioski oraz pobierzesz wybrane zaświadczenia.
Dyspozycję złożysz:

 • z poziomu danego produktu w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24 → Złóż dyspozycję
 • w aplikacji PeoPay (dla systemu iOS od wersji 4.18.2, dla systemu Android od wersji 4.20) na pulpicie wybierając UsługiDyspozycjeDyspozycje i zaświadczenia
 • w aplikacji PeoPay (dla systemu iOS do wersji 4.17, dla systemu Android do wersji 4.17.3) poprzez zakładkę Dla CiebieUsługiDyspozycjeDyspozycje i zaświadczenia
 • w serwisie Pekao24 poprzez zakładkę Oferty i wnioskiUsługiDyspozycjeDyspozycje i zaświadczenia

 
Jakie dyspozycje złożysz w serwisie internetowym Pekao24 i aplikacji PeoPay

Dyspozycje do rachunku
 • Zobacz szczegóły
  • nadanie pełnomocnictwa do kolejnego rachunku
  • odwołanie pełnomocnictwa rodzajowego
  • zamknięcie rachunku oszczędnościowego
Zaświadczenia o rachunkach i transakcjach
 • Zobacz szczegóły
  Zaświadczenia o rachunkach:
  • zaświadczenie o rachunkach i saldzie
  • zaświadczenie o rachunkach zamkniętych

  Zaświadczenia o transakcjach:
  • zaświadczenie o obrotach na rachunku płatniczym
  • zaświadczenie o średnich wpływach na rachunek płatniczy
  • zaświadczenie o wpłacie lub wypłacie gotówkowej
  • zaświadczenie o kursach walut zastosowanych w transakcji

  Zaświadczenia do rachunków dla ROR, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowych lokat terminowych:
  • zaświadczenie o pełnomocnictwach
  • zaświadczenie o blokadzie na rachunku płatniczym
  • zaświadczenie o wpływach na rachunek płatniczy od tego samego zleceniodawcy
  • zaświadczenie o wpływie przelewów w dniu/okresie
  • zaświadczenie o wpływie renty/emerytury zagranicznej
  • zaświadczenie o transakcjach uznaniowych/obciążeniowych w dniu/okresie
  • zaświadczenie o wykonaniu przelewów na rzecz jednego odbiorcy
  • zaświadczenie o wykonaniu przelewów z określonego tytułu

  Zaświadczenie o współpracy:
  • zaświadczenie o współpracy z klientem

  Inne zaświadczenia:
  • zaświadczenia o zadłużeniu na rachunku płatniczym z kredytem w rachunku płatniczym 
  • zaświadczenie o zadłużeniu na rachunku płatniczym
  • zaświadczenie o zadłużeniu na rachunku płatniczym oraz z tytułu posiadania kart płatniczych
  • zaświadczenie o zamknięciu kredytu w rachunku płatniczym
Zaświadczenia i oświadczenia banku do kredytu mieszkaniowego
 • Zobacz szczegóły
  • historia spłat kredytu złotówkowego z podziałem na kapitał i odsetki
  • historia spłat kredytu walutowego z podziałem na kapitał i odsetki
  • komplet dokumentów po spłacie kredytu mieszkaniowego
  • opinia bankowa
  • zaświadczenie o spłaconych odsetkach
  • zaświadczenie o wysokości zadłużenia
  • zgoda na sprzedaż kredytowanej nieruchomości
  • oświadczenie banku dla Urzędu Gminy / Urzędu Miasta o rachunku do wpłaty odszkodowania związanego z wydzieleniem i wywłaszczeniem części nieruchomości na drogę
  • zaświadczenie o częściowej spłacie kredytu
  • zaświadczenie do Urzędu Skarbowego o całkowitej spłacie kredytu
Dyspozycje do kredytu mieszkaniowego dostępne dla kredytów z jednym kredytobiorcą
 • Zobacz szczegóły
  • zmiana daty wypłaty transzy 
  • zmniejszenie kwoty kredytu
  • zmiana daty zakończenia inwestycji (dotyczy kredytów realizowanych przez inwestora zastępczego)
  Powyższe dyspozycje wymagają zaakceptowania aneksu. W poczcie wewnętrznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay otrzymasz wiadomość, że przygotowaliśmy dokument do podpisu. Masz na to  5 dni. Jeśli nie zaakceptujesz aneksu, dyspozycja jest nieważna.
  • konwersja kredytu
  • przygotowanie dokumentów do ustanowienia hipoteki (dotyczy kredytów dla nieruchomości zakupionej na rynku wtórnym)
  • rejestracja prawomocnego wpisu hipoteki (dotyczy kredytów dla nieruchomości zakupionej na rynku wtórnym)
  • wypłata kolejnej transzy kredytu (dotyczy kredytów realizowanych przez inwestora zastępczego i wypłacane na rachunki powiernicze)
  • całkowita przedterminowa spłata kredytu hipotecznego
  • ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu
Dyspozycje do kredytu mieszkaniowego dostępne dla wszystkich kredytów
 • Zobacz szczegóły
  • dostarczenie polisy - przekazanie odnowionej polisy dla nieruchomości lub na życie (dotyczy polis zawartych poza bankiem). Jeśli Twoja polisa jest zawarta za pośrednictwem banku nie musisz już jej nam przekazywać.
  • całkowita przedterminowa spłata kredytu mieszkaniowego 
  • zmiana daty wypłaty transzy (dotyczy budowy realizowanej przez developera)*
  • zmniejszenie kwoty kredytu*
  • zmiana daty zakończenia inwestycji (dotyczy budowy realizowanej przez Inwestora zastępczego)*
  • wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kapitału w części budowlanej po wypłacie całości kredytu*
  • zmiana rachunku do spłaty
  • zmiana dnia płatności rat
  • częściowa spłata kredytu hipotecznego
  • zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych
  *Powyższe dyspozycje wymagają zaakceptowania aneksu. W poczcie wewnętrznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay otrzymasz wiadomość, że przygotowaliśmy dokument do podpisu. Masz na to  5 dni. Jeśli nie zaakceptujesz aneksu, dyspozycja jest nieważna.
Zaświadczenia do pożyczki ekspresowej
 • Zobacz szczegóły
  • historia spłaty pożyczki
  • opinia bankowa
  • zaświadczenie o wysokości zadłużenia
  • zaświadczenie do roszczenia zgłoszonego do STU Ergo Hestia S.A./ STUnŻ Ergo Hestia S.A.
Dyspozycje do pożyczki ekspresowej
 • Zobacz szczegóły
  • całkowita spłata pożyczki
  • ustawowe zawieszenie wykonania umowy pożyczki
  • częściowa spłata pożyczki
  • odstąpienie od umowy pożyczki
  • zmiana dnia płatności raty pożyczki
  • zmiana rachunku do spłaty pożyczki
    
Dyspozycje do kredytu studenckiego
 • Zobacz szczegóły
  • całkowita przedterminowa spłata kredytu studenckiego
  • częściowa spłata kredytu studenckiego
  • rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego
  • zmiana daty weryfikacji statusu studenta
  • wznowienie wypłat transz kredytu studenckiego
  • zmiana rachunku do wypłaty / spłaty kredytu
  • wniosek o umorzenie kredytu
  • zgłoszenie o skreśleniu z listy studentów
  • skrócenie okresu kredytowania poprzez skrócenie okresu karencji i wcześniejsze rozpoczęcie spłat kredytu
Zaświadczenia do kredytu studenckiego
 • Zobacz szczegóły
  • zaświadczenie o wysokości aktualnego zadłużenia kredytu
  • zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu
Dyspozycje do kart kredytowych
 • Zobacz szczegóły
  • wydanie duplikatu PIN do karty
  • wydanie karty po zastrzeżeniu
  • ustawowe zawieszenie wykonania umowy karty
Dyspozycje do kart debetowych
 • Zobacz szczegóły
  • wydanie duplikatu PIN do karty
  • wydanie karty po zastrzeżeniu
  • zmiana limitów karty
  • zamknięcie karty debetowej  
Dyspozycje do pożyczki w koncie/limitu w saldzie debetowym
Dyspozycje do lokat
 • Zobacz szczegóły
  • zmiana rachunku do rozliczenia lokaty
  • rezygnacja z Lokaty Strukturyzowanej
  • zmiana rachunku do zwrotu środków z Lokaty Strukturyzowanej
  • zamknięcie lokaty (dotyczy lokat otwartych w Idea Bank S.A.)
Zaświadczenia do pożyczki w koncie/limitu w saldzie debetowym
 • Zobacz szczegóły
  • zaświadczenie o całkowitej spłacie / zamknięciu
  • zaświadczenie o wysokości aktualnego zadłużenia
    
Inne dyspozycje

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Zaświadczenie o rachunku

Krok: 1

Po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI -> USŁUGI. Wybierz Dyspozycję: Zaświadczenia o rachunku.

Krok 2:

Wybierz jakie saldo ma być wskazane na zaświadczeniu: bieżące, na inny dzień lub bez salda. Następnie wskaż rachunek do którego chcesz otrzymać zaświadczenie.

Krok 3:

Potwierdź złożenie dyspozycji. Wzór zaświadczenia masz do wglądu.
Po przygotowaniu zaświadczenie będzie dostępne w zakładce eDOKUMENTY.

Całkowita spłata pożyczki

Krok 1:

Po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI -> USŁUGI. Wybierz Dyspozycję: Dyspozycje do pożyczki.

Krok 2:

Wskaż datę i rachunek do spłaty. Zaakceptuj dyspozycję kodem autoryzacyjnym.

Krok 3:

Dyspozycja została złożona. Status sprawdzisz na liście złożonych wniosków i dyspozycji.

Wybierz dogodną formę kontaktu

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję