Kody do gier w aplikacji PeoPay KIDS

Włącz w aplikacji dziecka funkcję kodów do gier, dzięki czemu będzie mogło kupować je pod Twoją kontrolą – w Panelu rodzica zawsze otrzymasz prośbę o akceptację zakupu.

Domyślnie funkcja jest wyłączona w aplikacji dziecka. Ty decydujesz kiedy chcesz udostępnić dziecku możliwość zakupu kodów do gier.

Pamiętaj - po włączeniu funkcji kodów do gier, pomóż dziecku zaktualizować aplikację PeoPay KIDS (wersja 1.2.0 lub wyższa), dopiero wtedy nowa funkcja będzie widoczna w sekcji DOŁADUJ.
 

  • Jeżeli dziecko miało włączoną funkcję DOŁADOWANIE TELEFONU, KODY DO GIER pojawią się jako dodatkowy przycisk.
  • Jeżeli dziecko nie korzystało z funkcji DOŁADOWANIE TELEFONU, w aplikacji na ekranie głównym pojawi się nowa sekcja DOŁADUJ, w której KODY DO GIER będą widoczne.


Udostępniamy możliwość kupienia kodów do gier na platformach: 

Jak to działa?

Krok 1. (Rodzic)

Aby włączyć kody do gier zaloguj się do aplikacji PeoPay lub serwisu internetowego Pekao24.

W Panelu rodzica wejdź w zakładkę USTAWIENIA PEOPAY KIDS. Włącz dziecku możliwość zakupu kodów do gier przeciągając suwak w prawo.

Krok 2. (Dziecko)

Aby kupić kod do gier włącz aplikację PeoPay KIDS.
Kliknij sekcję DOŁADUJ.

Krok 3. (Dziecko)

Wybierz przycisk KODY DO GIER w zakładce DOŁADOWANIA.

Krok 4. (Dziecko)

Wybierz platformę z której chcesz kupić kod i kliknij DALEJ.

Krok 5. (Dziecko)

Wybierz kwotę kodu i kliknij KUPUJĘ.

Krok 6. (Dziecko)

Zakup kodu do gier zawsze wymaga akceptacji rodzica. Kod będzie widoczny w aplikacji PeoPay KIDS dopiero po jego akceptacji.

Pamiętaj: Czas na akceptację zakupu przez rodzica to 24 godziny.

Do czasu akceptacji zakupu przez rodzica pieniądze powinny być dostępne w Portfelu.

Krok 7. (Rodzic)

Zaloguj się do aplikacji PeoPay lub serwisu internetowego Pekao24.

W Panelu rodzica wyświetli się prośba o zaakceptowanie zakupu (sekcja PROŚBY DZIECKA znajduje się na górze ekranu w aplikacji PeoPay lub po prawej stronie w serwisie internetowym Pekao24).

Kliknij SZCZEGÓŁY, zweryfikuj dane operacji i ją zaakceptuj. Prośbę o zakup kodu możesz również odrzucić.

Krok 8. (Dziecko)

Po akceptacji zakupu przez rodzica, kod do gier jest widoczny w aplikacji PeoPay KIDS w sekcji DOŁADUJ w zakładce MOJE ZAKUPY.

Wejdź w kafel z zaakceptowanym kodem.

Krok 9. (Dziecko)

Zdrap szarą powierzchnię palcem i zobacz kod do wybranej platformy.

Krok 10. (Dziecko)

Odsłonięty kod wpisz w odpowiednim miejscu na swojej platformie.

Do kupionego kodu do gier zawsze możesz wrócić w aplikacji PeoPay KIDS.

Pamiętaj – kod jest bezterminowy!

Bank jedynie umożliwia płatność za kod do gry – umowa o ten kod i o możliwość jego wykorzystania w konkretnej grze jest zawierana z innym podmiotem, który oferuje tę usługę.