Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością

Świadczenie wspierające przeznaczone jest dla osób, które potrzebują wsparcia w częściowym pokryciu wydatków na zaspokojenie ich szczególnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością.

Wnioski o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością można składać od 1 stycznia 2024 r.

Wniosek możesz wysłać do ZUS za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

Wniosek może złożyć osoba, która ma wydaną przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Przez aplikację PeoPay lub serwis Pekao24 składasz wniosek: w swoim imieniu, jako pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością lub jako przedstawiciel ustawowy osoby dorosłej np. opiekun prawny.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Jesteś naszym klientem? Zaloguj się do serwisu internetowego Pekao24 lub aplikacji PeoPay: 

  Złóż wniosek  

 

Aby otrzymać świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością należy:

 • w pierwszej kolejności zawnioskować do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Wnioski można składać od 1 stycznia 2024 r.;
 • następnie, po otrzymaniu decyzji WZON, złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Wprowadzanie świadczenia podzielone jest na etapy. To, w którym etapie możesz złożyć wniosek do ZUS, zależy od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego, czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie:
  - od 87 do 100 pkt – etap od 2024 r.
  - od 78 do 86 pkt – etap od 2025 r.
  - od 70 do 77 pkt – etap od 2026 r. 
 • harmonogram wprowadzenia świadczenia nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali:
  - dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy,
  - zasiłek dla opiekuna lub
  - świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. 

Osoby z niepełnosprawnościami, których opiekunowie pobierali jedno z wymienionych świadczeń, będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów. 

Wniosek o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością możesz złożyć online:

 • w serwisie internetowym Pekao24 wchodząc w menu „Oferty i Wnioski”, a następnie w zakładkę „e-Urząd”, wybierając „Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością”.
 • w aplikacji PeoPay – Pulpit -> Oferta -> e-Urząd -> Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością.
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS  lub przez portal Emp@tia.
 • nie złożysz wniosku w oddziale banku, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii.

Instrukcja złożenia wniosku o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością w aplikacji PeoPay

Krok 1.
W aplikacji PeoPay przejdź do zakładki OFERTA, a następnie wybierz e-Urząd.

Krok 2.
Przejdź do sekcji Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością.

Krok 3.
Kliknij Przejdź do wniosku.

Krok 4.
Przeczytaj informację na temat ogólnych zasad dotyczących świadczenia.

Krok 5.
Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go.
Przeczytaj podstawowe informacje na temat wniosku.

Krok 6.
Wskaż w czyim imieniu składasz wniosek:
• własnym,
• jako pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością,
• jako przedstawiciel ustawowy osoby z niepełnosprawnością (np. opiekun prawny).

W zależności od tego w czyim imieniu składasz wniosek zweryfikuj lub uzupełnij wymagane dane, np. jeśli składasz wniosek we własnym imieniu, swoje dane kontaktowe i zamieszkania.

Krok 7.
Udziel niezbędnych informacji do rozpatrzenia wniosku np. dotyczących numeru decyzji WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Krok 8.
Wybierz rachunek, który ma służyć do wypłaty świadczenia.

Krok 9.
Złóż oświadczenia i zapoznaj się z pouczeniem na temat wniosku.

Krok 10.
Jeśli to konieczne załącz dokumenty do wniosku.

Krok 11.
Zweryfikuj poprawność wpisanych danych.

Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku nie będzie można go zmienić.

Jeśli wszystko się zgadza kliknij Wyślij.

Krok 12.
Wniosek został wysłany do ZUS.

Możesz teraz pobrać i zapisać wniosek w formacie PDF.

To jedyny moment, kiedy możesz pobrać wniosek wysłany przez bankowość elektroniczną. Po zamknięciu ekranu nie będzie to możliwe.

Instrukcja złożenia wniosku o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością w serwisie internetowym Pekao24

Krok 1.
W serwisie internetowym Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI, a następnie wybierz e-Urząd.

Krok 2.
Przejdź do sekcji Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością.

Krok 3.
Kliknij Przejdź do wniosku.

Krok 4.
Przeczytaj informację na temat ogólnych zasad dotyczących świadczenia.

Krok 5.
Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go.
Przeczytaj podstawowe informacje na temat wniosku.

Krok 6.
Wskaż w czyim imieniu składasz wniosek:
• własnym,
• jako pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością,
• jako przedstawiciel ustawowy osoby z niepełnosprawnością (np. opiekun prawny).

W zależności od tego w czyim imieniu składasz wniosek zweryfikuj lub uzupełnij wymagane dane, np. jeśli składasz wniosek we własnym imieniu, swoje dane kontaktowe i zamieszkania.


Krok 7.
Udziel niezbędnych informacji do rozpatrzenia wniosku np. dotyczących numeru decyzji WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Krok 8.
Wybierz rachunek, który ma służyć do wypłaty świadczenia.

Krok 9.
Złóż oświadczenia i zapoznaj się z pouczeniem na temat wniosku.

Krok 10.
Jeśli to konieczne załącz dokumenty do wniosku.

Krok 11.
Zweryfikuj poprawność wpisanych danych.

Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku nie będzie można go zmienić.

Jeśli wszystko się zgadza kliknij Wyślij.

Krok 12.
Wniosek został wysłany do ZUS.

Możesz teraz pobrać i zapisać wniosek w formacie PDF.

To jedyny moment, kiedy możesz pobrać wniosek wysłany przez bankowość elektroniczną. Po zamknięciu ekranu nie będzie to możliwe.

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429). 

PeoPay i serwis internetowy Pekao24 są częścią usługi bankowości elektronicznej. Wyjaśnienie tego pojęcia znajdziesz tutaj.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich finansów – dowiedz się więcej o bezpieczeństwie w bankowaniu.
 

 • Pytania i odpowiedzi

  • Jak uzyskać świadczenie wspierające? Od czego zacząć?

   Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, musi złożyć do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Aby mogła się ona ubiegać o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

   • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
   • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
   • orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

   WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.
   Gdy osoba z niepełnosprawnością otrzyma decyzję WZON i nie odwoła się od niej, będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego.
    

  • Czy jeśli w decyzji WZON mam co najmniej 70 punktów, to zawsze muszę czekać ze złożeniem wniosku do ZUS do 2026 r.?

   Osoby, które mają co najmniej 70 punktów w decyzji WZON, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób przysługuje prawo do: 

   • świadczenia pielęgnacyjnego, 
   • specjalnego zasiłku opiekuńczego albo 
   • zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.
  • Jak złożyć wniosek świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością w Banku Pekao S.A.?

   Jeśli chcesz złożyć wiosek o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością:

   • zaloguj się na swoje konto przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację PeoPay; 
   • przygotuj dane: swoje lub osoby z niepełnosprawnością, w imieniu której chcesz wysłać wniosek;
   • wypełnij i wyślij wniosek; 
   • pobierz i zapisz kopię wniosku oraz potwierdzenie jego złożenia. To jedyny moment w którym możesz to zrobić. Później szczegóły wniosku sprawdzisz na  PUE ZUS, a w bankowości elektronicznej pobierzesz tylko potwierdzenie jego wysłania; 
   • na adres e-mail, który podasz we wniosku, dostaniesz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), masz pewność, że wniosek trafił do ZUS. Sprawdź od razu, czy na Twój e-mail dotarło UPO i czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane;
   • Twoim wnioskiem zajmuje się ZUS, tam kieruj wszystkie pytania dotyczące rozpatrzenia wniosku.
  • Czy mogę złożyć wniosek o świadczenie wspierające na papierowym druku?

   Wniosek o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

   Jeśli złożysz wniosek za pomocą aplikacji PeoPay lub serwisu internetowego Pekao24, ZUS sprawdzi czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
   Jeśli nie – ZUS założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który jest podany we wniosku. Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.
    

  • Kto może złożyć wniosek o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością za pośrednictwem Banku Pekao S.A.?

   Wniosek o świadczenie wspierające za pośrednictwem Banku Pekao S.A.  mogą złożyć osoby, które są naszymi klientami i mają dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24 (serwisu internetowego Pekao24 lub aplikacji PeoPay).

  • Czy za pośrednictwem Banku Pekao S.A. mogę złożyć wniosek o świadczenie wspierające, jeśli moje konto zostało otwarte zdalnie (na selfie)?

   Tak, jeśli po otwarciu konta przedstawiłeś swój dokument tożsamości w jednej z placówek naszego banku.
   Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wniosek o świadczenie wspierające w serwisie internetowym Pekao24 lub w aplikacji PeoPay złożysz po okazaniu swojego dokumentu tożsamości w naszej placówce.
    

  • Jakiej wysokości jest świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS?

   Świadczenie wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Dokładna wysokość świadczenia zależy od liczby punktów w decyzji WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia i wynosi: 
   •    95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,
   •    90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,
   •    85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,
   •    80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,
   •    75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,
   •    70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

  • Czy świadczenie wspierające będzie waloryzowane?

   Świadczenie wspierające oblicza się na podstawie renty socjalnej, co oznacza, że wraz z jej wzrostem będzie wzrastało świadczenie wspierające.

  • Komu i kiedy ZUS wypłaca środki ze świadczenia wspierającego?

   ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające przelewem na rachunek bankowy w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością wskaże we wniosku. Będzie je otrzymywać łącznie z innymi świadczeniami, np. rentą socjalną.

  • Czy świadczenie wspierające podlega opodatkowaniu lub może podlegać egzekucji komorniczej?

   Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód, jest zwolnione z podatku dochodowego i nie może być zostać zajęte przez komornika.

  • Na jaki okres przyznawane jest świadczenie wspierające?

   Świadczenie wspierające przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie – na czas ważności decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia, tj. do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności tej decyzji.

   Z uwagi na szczególny charakter świadczenia wspierającego, którego nabycie uzależnione jest od posiadania decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia, wprowadzono regulacje wydłużające okres na złożenie wniosku o to świadczenie.
   W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, prawo do świadczenia wspierającego zostanie ustalone jej od miesiąca, w którym złożyła wniosek o wydanie tej decyzji.

   Wydłużony termin na złożenie wniosku dotyczy również osób z niepełnosprawnościami, które skończą 18 rok życia. W takim przypadku, jeżeli wniosek o świadczenie wspierające zostanie złożony w okresie 3 miesięcy od dnia ukończenia przez osobę z niepełnosprawnością 18 roku życia, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca ukończenia przez tą osobę 18 roku życia.
    

  • Kiedy świadczenie wspierające nie przysługuje osobie z niepełnosprawnością?

   Pomagamy Ci w wypełnianiu wniosku o świadczenie wspierające podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, którymi dysponujemy jak: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail.
   Nie przekazujemy w ramach wniosku o świadczenie żadnych informacji o produktach i usługach, jakie masz w banku.
    

  • Czy wymagane jest zaświadczenie o dochodach?

   Nie, zaświadczenie o dochodach nie jest wymagane. 
   Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnościami lub członków jej rodziny i bez żadnych ograniczeń dotyczących aktywności zawodowej bądź pobierania świadczeń emerytalno-rentowych przez osobę z niepełnosprawnościami, jak również jej opiekuna.
    

  • Jestem klientem Banku Pekao S.A. i mam dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku o świadczenie wspierające?

   Jeśli otworzyłeś konto w Banku Pekao S.A. na selfie i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w naszym oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wspierające przez bankowość elektroniczną Pekao24. 

   Żeby to zrobić, potwierdź swoją tożsamość w dowolnym naszym oddziale.
    

  • Czy do wniosku o świadczenie wpierające mogę dodać załączniki?

   Tak, jeśli Twój wniosek tego wymaga, przy określonych polach lub w ostatnim kroku wniosku możesz dodać do niego załączniki.

   Przygotuj skany lub zdjęcia dokumentów, które chcesz dołączyć (dopuszczalne formaty plików to PDF, JPG, PNG). Waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, wszystkie załączone pliki nie powinny ważyć więcej niż 3,5 MB.

   Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).
    

  • Czy będę wiedzieć, że źle wypełniam wniosek o świadczenie wspierające?

   Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek o świadczenie wspierające otrzymasz prośbę od ZUS o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

   Jesteśmy odpowiedzialni za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku o świadczenie wspierające, ale nie weryfikujemy merytorycznie danych, jakie wprowadzasz oraz załączników, które do niego dołączasz. 

   Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku o świadczenie, ale nie jego poprawność.
    

  • Czy po wysłaniu wniosku o świadczenie wspierające przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację PeoPay będzie można go zmodyfikować?

   Jeśli złożyłeś wniosek przez aplikację PeoPay lub serwis internetowy Pekao24 i chcesz:

   • skorygować wniosek – złóż nowy wniosek o świadczenie z prawidłowymi danymi – przez PUE ZUS lub bankowość elektroniczną,
   • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS. 

   Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie wspierające (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).
    

  • Kto decyduje o przyznaniu świadczenia wspierającego?

   Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje ZUS.

   Nasza rola ogranicza się do weryfikacji Twojej tożsamości i umożliwienia wysłania wniosku o świadczenie wspierające przez aplikację PeoPay lub serwis internetowy Pekao24. 

   Nie dokonujemy weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiadamy informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. 

   Wniosek oraz załączniki usuwamy bezpowrotnie po ich wysłaniu do systemu PUE ZUS.
    

  • Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku o świadczenie wspierające w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay?

   Kopię wysłanego wniosku o świadczenie wspierające możesz pobrać i zapisać w pliku PDF tylko w momencie zakończenia wypełniania wniosku w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay. 

   Kopia znajduje się na ostatniej stronie wniosku wraz z potwierdzeniem wysłania wniosku do ZUS.

   Po zamknięciu tej strony nie jest możliwe pobranie wypełnionego wniosku.
    

  • Kiedy mogę pobrać potwierdzenie wysłania wniosku o świadczenie wspierające wystawiane przez Bank Pekao S.A.?

   Potwierdzenie wysłania wniosku o świadczenie wspierające możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay albo później (potwierdzenie jest dostępne w e-Dokumentach oraz w zakładce Lista w szczegółach wniosku).

  • Jakie statusy może mieć wniosek wysłany przez bankowość elektroniczną na potwierdzeniu otrzymanym z Banku Pekao S.A.?

   Możliwe statusy wniosku o świadczenie wspierające prezentowane na liście wniosków:

   • przetwarzany - oznacza to, że wniosek jest w trakcie wysyłki lub jest przetwarzany po stronie ZUS,
   • zakończony - oznacza to, że wniosek został przekazany do ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii ZUS. Na swój adres mailowy powinieneś dostać także Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO),
   • niepowodzenie - dla wniosków, których nie udało się wysłać do ZUS.

   Informację o statusie wysyłki wniosku do ZUS otrzymasz też w poczcie wewnętrznej w serwisie internetowym Pekao24, jak i aplikacji PeoPay.
   Jeśli chcesz być poinformowany o zmianie statusu wniosku – możesz włączyć powiadomienia dla wniosku w sekcji Ustawienia.

  • Dlaczego bank nie informuje o statusie wniosku o świadczenie wspierające jaki ma on w ZUS?

   Bank umożliwia wysłanie wniosku o świadczenie wspierające przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację PeoPay do systemu PUE ZUS.  

   Obowiązujące prawo stanowi, że po przesłaniu wniosku do systemu PUE ZUS, nie możemy przechowywać danych z wniosku. Tym samym nie mamy możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do ZUS.
    

  • Skąd będę wiedzieć, że wiadomość UPO/UPP przyszła z wiarygodnego źródła?

   Wiadomość e-mail na adres podany we wniosku z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl

  • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie wspierające?

   Udostępniamy klientom w bankowości elektronicznej Pekao24 wniosek o świadczenie i odpowiadamy za poprawne przekazanie go do systemu ZUS. 

   Jako dowód przekazania wniosku o świadczenie wspierające do systemu PUE ZUS  wystawiamy w bankowości elektronicznej Pekao24 techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem możemy odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku o świadczenie do systemu PUE ZUS.
   Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku o świadczenie, wszelkie pytania i obsługę wniosku przejmuje ZUS.
    

  • Jak otrzymam informację o przyznaniu świadczenia wspierającego?

   Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. 

   Jeśli ZUS odmówi Ci świadczenia wspierającego, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.
    

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.