Kredyt studencki

Potrzebujesz środków na finansowanie nauki? Dowiedz się więcej o preferencyjnym kredycie studenckim!

Jeśli posiadasz w naszym banku kredyt studencki:

Potwierdzenia statusu studenta lub doktoranta należy dokonać w terminie do 31 marca 2024 r.

Przypominamy, że obowiązkiem kredytobiorcy jest niezwłoczne poinformowanie banku m.in. o:

 • ewentualnym skreśleniu  z listy studentów lub doktorantów,
 • urlopie od zajęć,
 • zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta, czy ukończeniu studiów.

niskie oprocentowanie

 • Zobacz szczegóły

  Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Ty spłacasz jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania, a pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
   

0% prowizji

jeśli jesteś posiadaczem dowolnego rachunku typu oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pekao S.A., nie zapłacisz prowizji od wypłacanych transz kredytu (nie dotyczy prowizji pobieranej na rzecz BGK).

wygodna spłata

spłatę kredytu rozpoczynasz dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat do spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu.

łatwa dostępność

wniosek o kredyt studencki możesz złożyć w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju.

kredyt wypłacany w transzach miesięcznych

 • Zobacz szczegóły

  Kredyt studencki jest wypłacany maksymalnie przez 6 lat studiów i 4 lata studiów doktoranckich w miesięcznych transzach przez maksymalnie 10 miesięcy w każdym roku akademickim (w sierpniu i wrześniu transze nie są wypłacane).

dyspozycje i zaświadczenia

w serwisie internetowym Pekao24, aplikacji PeoPay oraz za pośrednictwem konsultanta infolinii szybko i wygodnie zlecisz wybrane dyspozycje i wnioski oraz pobierzesz wybrane zaświadczenia

Wysokość udzielonego kredytu stanowi sumę wypłaconych transz – maksymalnie 60 transz, a w przypadku kształcenia w szkole doktorskiej – maksymalnie 40 transz. W roku akademickim 2023/2024 możesz wnioskować o transzę w wysokości: 400, 600, 800 lub 1000 zł.

 

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pytania i odpowiedzi

  • Kto może się ubiegać o preferencyjny kredyt studencki?

   Kredyt studencki może otrzymać:

   • student, który nie ukończył 30. roku życia,
   • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia,

   którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnie 3500 zł.
   Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w banku zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.
    

  • Czyje dochody uwzględnia się przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta?

   a) studenta,
   b) małżonka studenta,
   c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
   d) osób będących na utrzymaniu, dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek.
    

  • Jakie dokumenty należy złożyć w celu ubiegania się o kredyt?

   Student ubiegający się o kredyt składa w oddziale Banku Pekao S.A.:

   • wniosek o udzielenie kredytu,
   • w przypadku studentów albo doktorantów – zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem albo doktorantem,
   • w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej – dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
   • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu wnioskodawcy i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz liczbie członków rodziny wnioskodawcy,
   • pozostałe dokumenty dotyczące wnioskodawcy oraz ewentualnych poręczycieli niezbędne do oceny zdolności kredytowej,
   • dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu.
  • W jakim terminie należy złożyć wniosek o pożyczkę?

   Wniosek o kredyt studencki można złożyć w banku przez cały rok.

  • Opłaty i prowizje

   1. Brak prowizji od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu dla posiadaczy dowolnego rachunku typu oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pekao S.A. Od pozostałych Klientów pobierana jest prowizja w wysokości 0,5% od każdej transzy kredytu.
   2. W przypadku gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK, pobierana jest prowizja na rzecz BGK w wysokości 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.
   3. Za wypłatę transzy kredytu na rachunek prowadzony w innym banku pobierana jest opłata w wysokości 4 zł.
  • Co to jest stopa redyskontowa weksli Narodowego Banku Polskiego?

   Stopa redyskontowa służy do obliczania ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje weksle od banków komercyjnych. Jest stosowana do określania odsetek spłacanych razem z kredytem studenckim. W Polsce wysokość stopy redyskontowej określa Rada Polityki Pieniężnej.

 • Pliki do pobrania

  Karta informacyjna dla wnioskodawcy

  Pobierz plik

  Karta Informacyjna dla poręczyciela

  Pobierz plik

  Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego

  Pobierz plik

  Załącznik do Wniosku - oświadczenie o dochodach

  Pobierz plik

  Zaświadczenie o odbywaniu studiów

  Pobierz plik
 • Opłaty i prowizje

  Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych - kredyt studencki

  Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.