Ubezpieczenie dla kredytobiorców zawierających umowę kredytu mieszkaniowego

MATERIAŁ MARKETINGOWY

4 lata ochrony

z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy ubezpieczenia

składka ubezpieczenia za pierwszy 4-letni okres ochrony kredytowana przez bank

suma ubezpieczenia maksymalnie 2,1 mln zł

ubezpieczenie maksymalnie dla dwóch kredytobiorców

Weź kredyt mieszkaniowy z ubezpieczeniem PZU SA i zyskaj spokój na wiele lat

Bierzesz kredyt mieszkaniowy w naszym banku? Mamy ofertę ubezpieczenia PZU dostępną  w oddziałach naszego banku, dzięki której możesz zabezpieczyć finansowo siebie oraz swoich bliskich w razie nieprzewidzianych zdarzeń w okresie spłaty kredytu.

Dla kogo ubezpieczenie i na jak długo?

 • umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w chwili zawierania umowy kredytu mieszkaniowego, jeśli nie ukończyłeś 61 lat*,
 • ubezpieczenie możesz zawrzeć na 4 lata z możliwością jej przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy ubezpieczenia.

Dlaczego warto wziąć kredyt z ubezpieczeniem?

Gdy jesteś osobą pracującą, dzięki ubezpieczeniu zyskasz ochronę w razie:

 • czasowej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
 • utraty pracy,
 • śmierci będącej skutkiem nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania (zgodnie z definicją OWU to udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, zawał serca, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C).

Gdy jesteś emerytem lub rencistą lub w okresie spłaty kredytu nabyłeś takie uprawnienia, dzięki ubezpieczeniu zyskasz ochronę na wypadek:

 • pobytu w szpitalu będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu, którego doznasz w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci będącej skutkiem nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania (zgodnie z definicją OWU to udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, zawał serca, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C).

Co zyskasz z ubezpieczeniem?

Dzięki ubezpieczeniu w razie zdarzenia objętego ochroną możesz otrzymać wypłatę świadczenia. Pieniądze możesz przeznaczyć np. na leczenie, rehabilitację lub spłatę kredytu w Banku Pekao S.A.. Rodzaj świadczenia jest uzależniony od warunków zatrudnienia i faktu, czy ubezpieczony w chwili wypadku miał prawo do renty/emerytury:

 • w przypadku czasowej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
  - świadczenie miesięczne za pierwsze 14 dni zwolnienia lekarskiego, kolejne miesięczne świadczenia za każde następne nieprzerwane 30 dni zwolnienia,
 • w przypadku pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
  - świadczenie miesięczne za pierwsze 4 dni hospitalizacji, kolejne świadczenia za każde następne nieprzerwane 30 dni pobytu w szpitalu,
 • gdy stracisz pracę i uzyskasz status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku
  - świadczenie miesięczne za pierwsze 60 dni pozostawania bez pracy, kolejne świadczenia za każde następne 30 dni statusu osoby bezrobotnej
 • świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie w przypadku poważnego zachorowania.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. zakresu ubezpieczenia, zasad ustalania składki ubezpieczeniowej, zdarzeń objętych ubezpieczeniem wraz z limitami świadczeń oraz wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia kredytobiorców  kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A. dostępnych w oddziałach banku oraz poniżej w dokumentach do pobrania.

O szczegóły zapytaj też pracownika w oddziale Banku Pekao S.A.

Przed zawarciem ubezpieczenia zapoznaj się z treścią:

 • Ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Tryb zgłaszania roszczeń: PZU SA**
Zgłoś zdarzenie telefonicznie pod numerem infolinii: 801 182 007 lub w inny sposób wskazany na stronie https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/jak-zglosic-szkode-lub-zdarzenie

Rola Banku Pekao S.A.: Agent Ubezpieczeniowy PZU SA

* Umowę ubezpieczenia może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która uzyska pozytywny wynik Ankiety potrzeb klienta

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, NIP: 526-025-10-49, Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych Ogólnych warunkach ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A., dostępnych na pzu.pl lub w Banku Pekao S.A. oraz poniżej w plikach do pobrania.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pliki do pobrania od 20.06.2024

  • Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A.(...)

   Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A.
   Pobierz plik

   IPID obowiązujący od 20.06.2024 r.

   IPID obowiązujący od 20.06.2024 r.
   Pobierz plik

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego
   Pobierz plik

   Pełnomocnictwo Agenta PZU SA

   Pełnomocnictwo Agenta PZU SA
   Pobierz plik

   Formularz reklamacji

   Formularz reklamacji
   Pobierz plik

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA
   Pobierz plik
 • Pliki do pobrania od 02.10.2023 do 19.06.2024

  • Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A.(...)

   Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A.
   Pobierz plik

   Karta produktu i dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

   Karta produktu i dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
   Pobierz plik

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego
   Pobierz plik

   Pełnomocnictwo Agenta PZU SA

   Pełnomocnictwo Agenta PZU SA
   Pobierz plik

   Formularz reklamacji

   Formularz reklamacji
   Pobierz plik

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA
   Pobierz plik
 • Pliki do pobrania od 19.11.2022 do 01.10.2023

  • Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A.(...)

   Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A.
   Pobierz plik

   Karta produktu i dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

   Karta produktu i dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
   Pobierz plik

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego
   Pobierz plik

   Pełnomocnictwo Agenta PZU SA

   Pełnomocnictwo Agenta PZU SA
   Pobierz plik

   Formularz reklamacji

   Formularz reklamacji
   Pobierz plik

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA
   Pobierz plik
 • Pliki do pobrania (archiwum)

  • Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A.(...)

   Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A. do 13.05.2022
   Pobierz plik

   Karta produktu i dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym do 13.05.2022

   Karta produktu i dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym do 13.05.2022
   Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.