Pewny Profit

Gwarantowana stopa oprocentowania przy jednoczesnej ochronie ubezpieczeniowej na życie i dożycie.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pewny Profit jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie i dożycie przygotowanym przez PZU Życie SA. Suma ubezpieczenia jest równa wysokości opłaconej składki powiększonej o iloczyn składki i gwarantowanej stopy oprocentowania.

Gwarantowana suma ubezpieczenia jest wypłacana w sytuacji dożycia lub śmierci ubezpieczającego (zapisy o ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej w Plikach do pobrania).

Okres ubezpieczenia: 24 lub 36 miesięcy (wcześniejsze wycofanie środków może skutkować utratą części opłaconej składki).

Wniosek o ubezpieczenie może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, która uzyska pozytywny wynik Ankiety Potrzeb Klienta.

Rola Banku Pekao S.A.: Agent Ubezpieczeniowy PZU Życie SA.
 

zabezpieczenie bliskich

 • Zobacz szczegóły
  Świadczenia
  Śmierć
  śmierć w okresie ochrony – wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia (zapisy o ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w OWU).
   
  Dożycie
  dożycie końca okresu ubezpieczenia - wypłata świadczenia w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia (konieczne złożenie wniosku o wypłatę).

   

korzyści wynikające z formy prawnej produktu

 • Zobacz szczegóły
  •    Świadczenia wyłączone z masy spadkowej – niezależnie od pozostałego majątku oraz spadkobierców, wypłacane są bezpośrednio wskazanym uposażonym 
  •    Dowolność wskazania uposażonych – możliwość wskazania dowolnych osób fizycznych lub prawnych uprawnionych do wypłaty środków z ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 
  •    Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn 
  •    Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci, wypłacane w postaci sumy ubezpieczenia, będzie zwolnione z podatku dochodowego.
  •    Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego – świadczenie wypłacane jest w terminie do 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów potwierdzających zajście zdarzenia ubezpieczeniowego 
  •    Ograniczenie egzekucji sądowej - zwolnienie 75% świadczenia ubezpieczeniowego z zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym (ograniczenie nie dotyczy egzekucji mającej zaspokoić roszczenia z tytułu alimentów) – zwolnienie nie dotyczy wykupów i odstąpień
   

podstawowe parametry produktu

 • Zobacz szczegóły
  • Forma prawna produktu: Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Pewny Profit,
  • Wiek ubezpieczającego: 18 - 72 lat (wiek ubezpieczającego w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie),
  • Okres ubezpieczenia: Umowa zawierana jest na czas określony 24  lub 36 miesięcy (wcześniejsze wycofanie środków może skutkować utratą części opłaconej składki).
  • Minimalna kwota składki: 25 tys. PLN,
  • Maksymalna kwota składki: 2 mln PLN (na wszystkie umowy danego klienta w produkcie),
  • Gwarantowana stopa oprocentowania.
  Szczegółowe informacje dotyczące Indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie Pewny Profit znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dostępnych poniżej w Plikach do pobrania).

nota prawna

 • Zobacz szczegóły
  • Ubezpieczycielem oraz podmiotem oferującym niniejsze ubezpieczenie jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym ogólne warunki ubezpieczenia, znajdują się również na stronie internetowej  Ubezpieczyciela (https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/inwestycje-i-oszczednosci/ubezpieczenia-inwestycyjne/pewny-profit)  oraz w Oddziałach Banku Pekao S.A. (który jest agentem PZU Życie SA).
  • Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. 
  • Ostateczna decyzja zawarcia umowy ubezpieczenia należy wyłącznie do klienta i powinna być podjęta na podstawie informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
  • Przed zawarciem umowy ubezpieczenia klient powinien rozważyć potencjalne korzyści oraz straty związane z ubezpieczeniem, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dostępnych u Doradcy Osobistego Premium w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz poniżej w sekcji Pliki do pobrania.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.