Ubezpieczenie nieruchomości PZU

Możesz je kupić w oddziale naszego banku

MATERIAŁ MARKETINGOWY

szeroki zakres ubezpieczenia

wypłata odszkodowania w pełnej wysokości

ochrona nieruchomości ukończonych
i w trakcie budowy

0 zł za Assistance Dom przy ubezpieczeniu ruchomości

Ubezpieczenie może obejmować ochronę nieruchomości:

 • w trakcie budowy - mury i stałe elementy budynków mieszkalnych,
 • po ukończeniu budowy - budynki jednorodzinne, lokale mieszkalne, budowle i garaże. 

 

Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie nieruchomości PZU?

 • Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak: ogień, dym i sadza, piorun, powódź, śnieg i lód, grad, lawina, zalanie, opady, huragan, eksplozja, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów.
 • Szkody powstałe w wyniku: przepięcia, dewastacji, akcji ratowniczej, aktów terroryzmu.

 

Co możesz zyskać z ubezpieczeniem nieruchomości PZU?

 • Stała suma ubezpieczenia nawet po wypłacie odszkodowania.
 • Wypłata odszkodowania w pełnej wysokości (brak udziału własnego).
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ochronę:
  • wyposażenia domu lub mieszkania na wypadek np. kradzieży z włamaniem, dewastacji, czy szkód w wyniku zdarzeń losowych,
  • OC w życiu prywatnym - ochrona odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego oraz jego bliskich względem osób trzecich np. w przypadku szkód powstałych w wyniku awarii urządzeń domowych (pralka, zmywarka), czy szkód spowodowanych przez zwierzęta domowe.
 • 0 zł za pakiet Assistance Dom przy ubezpieczeniu ruchomości domowych, w ramach którego PZU zorganizuje i opłaci np. hydraulika, szklarza czy ślusarza.
 • Bez wymogu doubezpieczania mienia po szkodzie - wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia nieruchomości i ruchomości domowych jest stała tzn. nie ulegnie zmniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania.
 • Twoja polisa może odnawiać się automatycznie, nie musisz co roku załatwiać formalności.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, m.in. zakres odpowiedzialności, limity kwotowe i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dokumenty dotyczące ubezpieczenia znajdziesz poniżej w Plikach do pobrania.

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która uzyska pozytywny wynik Ankiety potrzeb klienta.

 

Szkody należy zgłaszać bezpośrednio do PZU SA, w następujący sposób:

 1. wypełniając formularz na stronie www.pzu.pl,
 2. telefonicznie - dzwoniąc pod nr infolinii 801 182 007,
 3. osobiście w oddziale PZU SA,
 4. na piśmie (wysyłka pocztą tradycyjną pod adresem ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa lub pocztą elektroniczną na kontakt@pzu.pl) podając dane poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, datę i miejsca wypadku, opisując przyczynę i przebieg zdarzenia, podając dane ewentualnych świadków zdarzenia bądź dane jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazując skutki zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

Rola Banku Pekao S.A.: Agent Ubezpieczeniowy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Uwaga!
Aby skorzystać z ubezpieczenia Assistance Dom - ubezpieczony lub osoba wyznaczona powinien niezwłocznie (przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie), skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU dzwoniąc pod nr infolinii 801 182 007 czynnym całą dobę.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pliki do pobrania od 02.10.2023

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości PZU

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości PZU
   Pobierz plik

   Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz Karta Produktu – Ubezp. Nieruchomości PZU

   Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz Karta Produktu – Ubezp. Nieruchomości PZU
   Pobierz plik

   Pełnomocnictwo Agenta

   Pełnomocnictwo Agenta
   Pobierz plik

   Formularz reklamacji

   Formularz reklamacji
   Pobierz plik

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego
   Pobierz plik

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA
   Pobierz plik

   Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

   Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
   Pobierz plik

   Informacja dotycząca zawierania umowy ubezpieczenia na odległość przy użyciu Pekao24

   Informacja dotycząca zawierania umowy ubezpieczenia na odległość przy użyciu Pekao24
   Pobierz plik
 • Pliki do pobrania od 19.11.2022 do 01.10.2023

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości PZU

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości PZU
   Pobierz plik

   Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz Karta Produktu – Ubezp. Nieruchomości PZU

   Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz Karta Produktu – Ubezp. Nieruchomości PZU
   Pobierz plik

   Pełnomocnictwo Agenta

   Pełnomocnictwo Agenta
   Pobierz plik

   Formularz reklamacji

   Formularz reklamacji
   Pobierz plik

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego
   Pobierz plik

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA
   Pobierz plik

   Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

   Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
   Pobierz plik

   Informacja dotycząca zawierania umowy ubezpieczenia na odległość przy użyciu Pekao24

   Informacja dotycząca zawierania umowy ubezpieczenia na odległość przy użyciu Pekao24
   Pobierz plik
 • Pliki do pobrania od 15.10.2020 do 18.11.2022

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości PZU

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości PZU
   Pobierz plik

   Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz Karta Produktu – Ubezp. Nieruchomości PZU

   Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz Karta Produktu – Ubezp. Nieruchomości PZU
   Pobierz plik

   Pełnomocnictwo Agenta

   Pełnomocnictwo Agenta
   Pobierz plik

   Formularz reklamacji

   Formularz reklamacji
   Pobierz plik

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego
   Pobierz plik

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA

   Informacja administratora danych osobowych - PZU SA
   Pobierz plik

   Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

   Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
   Pobierz plik

   Informacja dotycząca zawierania umowy ubezpieczenia na odległość przy użyciu Pekao24

   Informacja dotycząca zawierania umowy ubezpieczenia na odległość przy użyciu Pekao24
   Pobierz plik
 • Pliki do pobrania do 14.10.2020 (archiwum)

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości PZU

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości PZU
   Pobierz plik

   Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz Karta Produktu – Ubezp. Nieruchomości PZU

   Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz Karta Produktu – Ubezp. Nieruchomości PZU
   Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.