Ubezpieczenie do pożyczki gotówkowej

W ofercie banku do 31.07.2020 r.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

ochrona w całym okresie kredytowania

suma ubezpieczenia do 150 tys. zł

dla jednego lub dwóch pożyczkobiorców

składka ubezpieczenia doliczona jest do raty pożyczki

Szczegółowe zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, w tym .m.in. zakres ochrony, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej, zdarzenia objęte ubezpieczeniem wraz z limitami  kwotowymi świadczeń oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczycieli  określone są w Warunkach Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant „Życie” oraz  Wariant „Życie Plus”* lub w Warunkach Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A.**,  dostępnych w placówkach banku oraz poniżej w Plikach do pobrania.
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia zapoznaj się z pełną treścią ogólnych warunków ubezpieczenia, z treścią Karty Produktu, a w przypadku ubezpieczenia majątkowego dodatkowo z dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Umowę ubezpieczenia może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która uzyska pozytywny wynik Ankiety potrzeb klienta.
Rola Banku Pekao S.A.:
Agent Ubezpieczeniowy STU ERGO Hestia na Życie SA* i STU ERGO Hestia SA**.
* Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807; NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym 64.000.000 zł, który został opłacony w całości.
** Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812; NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został opłacony w całości.
 
Tryb zgłaszania roszczeń: ERGO HESTIA ŻYCIE S.A. i ERGO HESTIA S.A.
 • Zgłoś zdarzenie telefonicznie pod numerem infolinii: 58 559 40 40 lub 801 112 075. Ubezpieczyciel oddzwoni do Ciebie i poinformuje o wymaganej dokumentacji lub,
 • zgłoś zdarzenie pisemnie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. lub Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Formularz zgłoszenia roszczenia otrzymasz w oddziale banku.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pliki do pobrania

  Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant "Życie"

  Pobierz plik

  Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant "Życie Plus"

  Pobierz plik

  Karta Produktu Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A.

  Pobierz plik

  Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant "Życie"

  Pobierz plik

  Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant "Życie Plus"

  Pobierz plik

  Warunki Ubezpieczenia oraz informacje o produkcie ubezpieczeniowym na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A.

  Pobierz plik

  Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

  Pobierz plik

  Zmiany w procedurze roszczeń - klient

  Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.