Ubezpieczenie PZU Dom

Potrzebujesz ochrony dla siebie, swoich bliskich bądź ubezpieczenia mienia?

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Potrzebujesz ochrony dla siebie, swoich bliskich bądź ubezpieczenia mienia? Bank Pekao S.A. oferuje swoim Klientom możliwość zakupu ubezpieczeń przez internet. Wystarczy wybrać konkretne ubezpieczenie i kupić online.

kompleksowa ochrona domu lub mieszkania

od najczęstszych zdarzeń losowych

ochrona od nietypowych zdarzeń

ubezpieczenie Pomoc w Domu

OC w życiu prywatnym

wygodny zakup przez internet

zniżki do 50%

zniżki, które można łączyć
 • Zobacz szczegóły
  • 40% - jeżeli po raz pierwszy ubezpieczasz swoją nieruchomość w PZU.
  • 10% - jeżeli masz ubezpieczenie komunikacyjne (OC/AC + NNW) w PZU, a składka polisy mieszkaniowej wynosi minimum 100 zł.

O pakiecie

Ubezpieczenie PZU Dom - kompleksowa ochrona domu lub mieszkania
Od czego chroni ubezpieczenie PZU Dom?
 • od tzw. zdarzeń losowych: ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i, lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego;
 • od przepięcia, np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sterownika w piecu centralnego ogrzewania;
 • od dewastacji, np. gdy ktoś umyślnie rzuci kamieniem w okno domu, wybijając szybę;
 • od akcji ratowniczej, np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu;
 • od kradzieży z włamaniem i od rabunku;
 • w wariancie od Wszystkich Ryzyk PZU chroni także od wielu innych nietypowych zdarzeń, takich jak np.: uszkodzenie budynku przez zwierzęta leśne, uderzenie samochodu w ogrodzenie, uszkodzenie ściany w Twoim mieszkaniu przez sąsiada, który przeprowadza remont.
Co jeszcze zyskasz z ubezpieczeniem PZU Dom?
 • W cenie ubezpieczenia dostaniesz ubezpieczenie Pomoc w Domu Komfort, w ramach którego PZU wezwie i opłaci, np.: hydraulika, szklarza czy ślusarza.
 • Możesz rozszerzyć swoją ochronę o dodatkowe ubezpieczenia:
  • przedmiotów - od stłuczenia,
  • OC w życiu prywatnym,
  • ochrony prawnej,
  • Pomoc w Domu - assistance w wariacie Super i Super Plus,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • nagrobka.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia, limity i wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU.

Zgłaszanie szkód

 1. Zgłoszenie szkody lub roszczenia można dokonać:
  • za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie www.pzu.pl,
  • korzystając z Czata Video, dostęp za pośrednictwem strony www.pzu.pl,
  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
  • osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
  • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną na adres np.: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres np.: kontakt@pzu.pl) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.