Ubezpieczenie spłaty zadłużenia karty kredytowej

MATERIAŁ MARKETINGOWY

W ofercie banku do 30 marca 2015 r.

„Grupowe Ubezpieczenie na Życie” oraz „Grupowe Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy bądź poważnego zachorowania dla Posiadaczy kart kredytowych Banku Pekao S.A.” obejmuje trzy opcje ubezpieczeniowe:

 1. kompleksowy pakiet ubezpieczenia życiowego i majątkowego,
 2. pakiet ubezpieczenia życiowego:
  • ubezpieczenie na wypadek zgonu,
  • ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa,
 3. pakiet ubezpieczenia majątkowego:
  • ubezpieczenie od utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy bądź poważnego zachorowania.

W ramach tych pakietów objęty jesteś ubezpieczeniem odpowiadającym statusowi Twojego zatrudnienia. Wraz ze zmianą statusu zatrudnienia zmienia się również kategoria ubezpieczenia, którym jesteś objęty. Dzięki temu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno osoby pracujące - zatrudnione na umowę o pracę bądź prowadzące działalność gospodarczą, jak również emerytów i rencistów.

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia karty kredytowej było dostępne w ofercie banku do 30 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu są zawarte w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. Dokumenty dotyczące ubezpieczenia znajdziesz poniżej w Plikach do pobrania.

 

Sposób zgłaszania roszczeń.

Zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem powinno nastąpić telefonicznie, niezwłocznie po jego zajściu, pod numerem telefonu Ubezpieczyciela: 58 559 40 40.

Osoba zgłaszająca roszczenie powinna przekazać pracownikowi infolinii następujące informacje:

 • imię i nazwisko Ubezpieczonego, PESEL,
 • numer rachunku kredytowego,
 • rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego,
 • data zdarzenia,
 • data złożenia deklaracji zgody (jeśli taka informacja jest dostępna dla zgłaszającego),
 • dane osoby zgłaszającej roszczenie (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym).

Odpowiedź od Ubezpieczyciela otrzymasz listownie lub za pośrednictwem e‑mail.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.