AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

1.    Regulaminy dla zleceniodawcy/beneficjenta nie będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo spółką cywilną, w której przynajmniej jeden ze wspólników jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

a.    REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH OTWARCIA I ZMIANY AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ IMPORTOWEJ I WYSTAWIONEJ W OBROCIE KRAJOWYM
b.    REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ EKSPORTOWEJ I OTRZYMANEJ W OBROCIE KRAJOWYM
c.    REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ


 
2.    Regulaminy dla zleceniodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo spółką cywilną, w której przynajmniej jeden ze wspólników jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

a.    REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH OTWARCIA I ZMIANY AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ IMPORTOWEJ I WYSTAWIONEJ W OBROCIE KRAJOWYM
b.    REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ EKSPORTOWEJ I OTRZYMANEJ W OBROCIE KRAJOWYM
c.    REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ


 
INKASO DOKUMENTOWE I FINANSOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM

1.    Regulaminy dla płatnika/podawcy nie będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo spółką cywilną, w której przynajmniej jeden ze wspólników jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

a.    REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZLECEŃ INKASA DOKUMENTOWEGO I FINANSOWEGO W OBROCIE ZAGRANICZNYM
b.    
REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZLECEŃ POKRYCIA INKASA DOKUMENTOWEGO I FINANSOWEGO W OBROCIE ZAGRANICZNYM

2.    Regulaminy dla płatnika/podawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo spółką cywilną, w której przynajmniej jeden ze wspólników jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

a.    REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZLECEŃ INKASA DOKUMENTOWEGO I FINANSOWEGO W OBROCIE ZAGRANICZNYM
b.    REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZLECEŃ POKRYCIA INKASA DOKUMENTOWEGO I FINANSOWEGO W OBROCIE ZAGRANICZNYM