Kredyty z gwarancją de minimis

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, dostęp do finansowania odgrywa kluczową rolę w rozwoju i stabilności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jednym z narzędzi, które mogą wesprzeć firmy w tym zakresie, jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Ta forma zabezpieczenia kredytu stanowi istotny element wsparcia finansowego, umożliwiając Twojej firmie łatwiejszy dostęp do środków. 

Gwarancja de minimis wspiera rozwój Twojego biznesu, minimalizując ryzyko i koszty, poprzez:

 • łatwiejszy dostęp do finansowania – z gwarancją de minimis, nawet firmy z ograniczoną historią kredytową mogą uzyskać potrzebne środki na rozwój
 • poprawa zdolności kredytowej – ta forma wsparcia finansowego może podnieść szanse Twojej firmy na uzyskanie kredytu
 • elastyczność w finansowaniu – niezależnie, czy potrzebujesz środków na bieżącą działalność, czy inwestycje, kredyty z gwarancją de minimis dopasują się do Twoich potrzeb
 • oszczędności kosztowe – dzięki gwarancji de minimis możesz wynegocjować korzystniejsze warunki finansowania
 • wsparcie rozwoju biznesowego – inwestuj w rozwój i modernizację swojej firmy, wykorzystując elastyczne warunki finansowania
 • ochrona w trudnych czasach – zabezpiecz swoją działalność przed niewypłacalnością dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • zwiększenie konkurencyjności – wykorzystaj lepsze warunki finansowania, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku

Dowiedz się więcej o tym, jak kredyty z gwarancją de minimis mogą przyczynić się do wzrostu i stabilności Twojego przedsiębiorstwa. 
 

czym jest gwarancja de minimis?

 • Zobacz szczegóły
  • gwarancja de minimis to forma zabezpieczenia kredytu, która pozwala MŚP na łatwiejszy dostęp do finansowania
  • istotą gwarancji de minimis jest zobowiązanie gwaranta (Banku Gospodarstwa Krajowego) do spłaty zadłużenia, gdy kredytobiorca nie jest w stanie tego zrobić
  • jest to efektywna metoda na zminimalizowanie ryzyka kredytowego oraz narzędzie umożliwiające uzyskanie potrzebnego finansowania

pomoc de minimis – co to jest?

 • Zobacz szczegóły
  • pomoc de minimis to forma wsparcia zgodna z prawem UE, która nie wymaga zgody Komisji Europejskiej
  • ta elastyczna pomoc może być oferowana przez różne instytucje w celu wsparcia przedsiębiorczości, a jej limit wynosi 200 000 EUR lub 100 000 EUR (jeśli Twoja firma działa w sektorze transportu drogowego towarów) w ciągu trzech kolejnych lat
  • wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na EUR po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy
  • kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 % kwoty kredytu, nie może przekroczyć 5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką wcześniej otrzymała Twoja firma w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych
  • całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji de minimis udzielonych w banku nie może być wyższe niż 5 mln zł

kredyt obrotowy z gwarancją de minimis

 • Zobacz szczegóły
  • jest udzielany na maksymalnie 57 miesięcy
  • może zostać udzielony w walucie obcej 
  • gwarancja zabezpiecza do 60% kwoty kredytu i nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
  • kredyt jest zabezpieczony m.in. wekslem własnym in blanco wystawionym przez Twoją firmę
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym

kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis

 • Zobacz szczegóły
  • jest udzielany maksymalnie na okres 117 miesięcy 
  • może zostać udzielony w walucie obcej 
  • gwarancja zabezpiecza do 60% kwoty kredytu i nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
  • kredyt jest zabezpieczony m.in. wekslem własnym in blanco wystawionym przez Twoją firmę
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym

na co można przeznaczyć środki z kredytu obrotowego

objętego gwarancją de minimis?
 • Zobacz szczegóły
  • zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi
  • uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa
  • spłatę kredytu/kredytów w bankach

na co można przeznaczyć środki z kredytu inwestycyjnego

objętego gwarancją de minimis?
 • Zobacz szczegóły
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą
  • zakup samochodów, maszyn, urządzeń

kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

 • Zobacz szczegóły
  • refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego
  • inwestycje kapitałowe
  • zakup instrumentów finansowych
  • zakup wierzytelności
  • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa

kontakt i wsparcie

Masz pytania? Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby udzielić wsparcia i pomocy. Skontaktuj się z nami pod numerem (22) 821 88 22 lub odwiedź osobiście nasze Centra Biznesowe i Korporacyjne.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.