Nabór wniosków o udzielenie preferencyjnego kredytu energooszczędnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa
kujawsko-pomorskiego

W dniu 20 czerwca 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie kredytu energooszczędnego zapewniającego preferencyjne finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim.

Na podstawie umowy zawartej przez Bank Pekao S.A. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie wdrażania instrumentu finansowego, udzielane są niskooprocentowane pożyczki zapewniające finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do zmniejszenia strat energii i ciepła oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie.

Ubiegając się o kredyt energooszczędny należy złożyć:
I.    formularz wniosku, 
II.    informacje dotyczące danych osobowych oraz 
III.    pozostałe załączniki (wskazane w Informacji dodatkowej dla wnioskodawców) stosownie do rodzaju księgowości wnioskodawcy.

Formularz wniosku oraz edytowalne załączniki należy:
- wypełnić, 
- wydrukować, 
- podpisać, 
- ostemplować pieczęcią firmową, 
- zeskanować w formacie PDF,

Komplet dokumentów należy przesłać na adres e-mail:
ekokredyt@pekao.com.pl

Ocena wniosków prowadzona będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń odnotowaną przez serwer pocztowy Banku Pekao S.A.

 • Pliki do pobrania

  • Informacja dodatkowa dla wnioskodawców

   Informacja dodatkowa dla wnioskodawców
   Pobierz plik

   Wniosek o finansowanie

   Wniosek o finansowanie
   Pobierz plik

   Informacja o osobie zabezpieczającej

   Informacja o osobie zabezpieczającej
   Pobierz plik

   Informacja o podmiotach zabezpieczających

   Informacja o podmiotach zabezpieczających
   Pobierz plik

   Informacja o przedsięwzięciu inwestycyjnym

   Informacja o przedsięwzięciu inwestycyjnym
   Pobierz plik

   Informacja o wnioskodawcy

   Informacja o wnioskodawcy
   Pobierz plik

   Klauzule RODO

   Klauzule RODO
   Pobierz plik