Zdalne zawieranie umów, elektroniczne składanie oświadczeń i dokumentów

zdalne zawieranie umów: nowi klienci

Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem a chcesz nawiązać z nami relacje i korzystać z oferowanych przez Bank produktów i usług, zobacz szczegóły

 • Zobacz szczegóły

  Kto może skorzystać

  Każdy podmiot zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowany przez osoby posiadające ważne, polskie dowody osobiste. 

   

  Jak to zrobić

  • Oferujemy kilka trybów nawiązania relacji zdalnie. Przedstaw nam swoje oczekiwania, a doradca zaproponuje najlepsze warianty dostosowane do Twoich potrzeb. 
  • Przed nawiązaniem relacji wskażemy, jakie dokumenty należy przekazać do banku oraz udostępnimy do wypełnienia niezbędne formularze. Skompletowane dokumenty przekażesz do Banku przez PekaoBiznes 24 lub zabezpieczoną uzgodnionym hasłem. 
  • Osoby podpisujące umowę w imieniu podmiotu, mogą dokonać potwierdzenia swojej tożsamości jedną z poniższych metod:
   - na selfie,
   - osobiście w trakcie spotkania z Doradcą. 
   Opis wskazanych zdalnych metod weryfikacji tożsamości znajdziesz klikając wybrany link w Przydatnych informacjach na dole strony.  
  • W ostatnim kroku podpisujesz umowę wybrany przez Ciebie rodzajem podpisu i przekazujesz ją drogą elektroniczną do Banku. Po sprawdzeniu, że wszystkie formalności zostały dopełnione, uprawnieni pracownicy podpiszą ją za Bank i poinformują Cię o tym fakcie w PekaoBiznes24 lub mailem, w zależności od wybranej przez Ciebie metody. 

   

  Otwórz rachunek zdalnie z użyciem podpisu kwalifikowanego, osobistego z e-dowodu lub zaufanego:

  1. Skontaktuj się  Doradcą – ustal sposób weryfikacji tożsamości  i  podpisania umowy
  2. Skompletuj wymagane dokumenty i wypełnij otrzymane formularze – przekaż e-mailem do banku
  3. Potwierdź swoją tożsamość uzgodnioną metodą
  4. Podpisz umowę wybranym rodzajem podpisu  elektronicznego
   (eSignature)
    

  Otwórz rachunek zdalnie i podpisz umowę w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24:

  1. Skontaktuj się  Doradcą – ustal sposób weryfikacji tożsamości  i zgłoś chęć podpisania umowy w bankowości internetowej
  2. Skompletuj wymagane dokumenty, wypełnij otrzymane formularze i przekaż je drogą elektroniczną do banku
  3. Potwierdź swoją tożsamość uzgodnioną metodą
  4. Podpisz umowę w Pekao Biznes24  

   

  Zdalne nawiązanie relacji i podpisanie umowy jest naprawdę proste!

zdalne zawieranie umów: obecni klienci

Jeżeli jesteś już naszym klientem i chcesz zmienić zakres produktów lub usług, z których korzystasz w Banku Pekao S.A., zobacz szczegóły

 • Zobacz szczegóły

  Kto może skorzystać
  Każdy klient, który złożył w Banku „Wniosek o umożliwienie składania oświadczeń w postaci elektronicznej” lub równoważne oświadczenie. 

   

  Jak to zrobić
  Wejdź do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i  pobierz  „Wniosek  o umożliwienie składania oświadczeń w postaci elektronicznej.  Wypełnij, podpisz zgodnie z umocowaniem i przekaż do Banku.  Po akceptacji Wniosku przez Bank, aneksy i nowe umowy możesz zawierać elektronicznie, o ile taki tryb przewidziany jest w regulaminie danego produktu lub usługi. Jeżeli masz wątpliwości, czy możesz zdalnie zawrzeć umowę dla wybranego przez Ciebie produktu lub usługi, skontaktuj się z Doradcą. 
   

składanie oświadczeń, dyspozycji i wniosków  elektronicznych 

 • Zobacz szczegóły

  Kto możne skorzystać:
  Każdy klient, który złożył w Banku „Wniosek o umożliwienie składania oświadczeń w postaci elektronicznej” lub równoważne oświadczenie. 

   

  Jak to zrobić:
  Skorzystaj:

  • z Dyspozycji ogólnej dostępnej w Strefie Samoobsługowej bankowości internetowej PekaoBiznes24. Korzystając z niej możesz przekazać do banku dokumenty o bardzo szerokim zakresie m.in.: dotyczące obsługi bieżącej w zakresie rachunku i innych posiadanych produktów bankowości transakcyjnej, finansowania działalności oraz finansowania handlu, bankowości elektronicznej, produktów skarbowych. Każda Dyspozycja ogólna wymaga podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji. Bank akceptuje różne rodzaje podpisów elektronicznych, które są równoważne z podpisami własnoręcznymi, tj. podpis użytkownika w PekaoBiznes24, podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty z e-dowodu. Więcej informacji o honorowanych podpisach przez Bank znajdziesz w punkcie Szerokie spektrum przyjmowanych podpisów elektronicznych.
  • z możliwości przekazania dokumentu pocztą e-mail. Pamiętaj, aby przekazywany plik zabezpieczyć indywidualnym hasłem podanym we Wniosku o umożliwienie składania oświadczeń w postaci elektronicznej lub zawartej uprzednio umowie.   

  Zachęcamy do korzystania z nowych rozwiązań umożliwiających elektroniczną wymianę dokumentów i cyfrowe podpisanie umów z bankiem.