Faktoring niepełny (z regresem)

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi

o terminach płatności nieprzekraczających 120 dni

zapewnienie stałego finansowania bieżącej działalności

zmniejszenie kosztów zarządzania należnościami

poprawa konkurencyjności

dysponując gotówką można zaproponować swoim kontrahentom lepsze warunki

poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt

Na czym polega faktoring niepełny (z regresem)?

Faktoring z regresem to usługa, w której ryzyko braku płatności przez kontrahentów zgłoszonych do umowy faktoringowej ponosi przedsiębiorca (faktorant). W ramach faktoringu niepełnego faktorant jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej z tytułu sprzedaży faktury z odroczonym terminem płatności kwoty zaliczki, jeśli jego kontrahent nie ureguluje należności wynikającej z zawartej umowy na rzecz firmy faktoringowej.

Korzyści płynące z faktoringu niepełnego

Atrakcyjność faktoringu wynika z możliwości poprawy płynności finansowej.

W faktoringu niepełnym faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta,  jednak przedsiębiorca może liczyć na wsparcie w zakresie windykacji przeterminowanych należności. Firma faktoringowa dokonuje również wstępnej weryfikacji kontrahentów. W ten sposób ryzyko niewypłacalności się zmniejsza.

Dla kogo faktoring niepełny będzie dobrym rozwiązaniem?

Finansowanie faktur w ramach faktoringu niepełnego jest przeznaczone szczególnie dla tych podmiotów, które swoją ofertę kierują do sprawdzonych partnerów handlowych, ponieważ ryzyko niewypłacalności jest w tym przypadku mniejsze. To rozwiązanie jest wybierane szczególnie w przypadku, kiedy faktorant ma w planach zwiększenie sprzedaży, czy też chce  podnieść swoją wiarygodność na rynku.

Jeśli przedsiębiorstwo do tej pory nie musiało podejmować działań w zakresie odzyskiwania należności, to faktoring niepełny może okazać się skutecznym narzędziem w zarządzaniu płynnością finansową.

 • Pytania i odpowiedzi

  • Czym różni się faktoring pełny od niepełnego?

   Faktoring z regresem czyli niepełny to rodzaj faktoringu, w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta ponosi faktorant. Jeśli kontrahent nie ureguluje należności, to przedsiębiorca będzie zmuszony zwrócić środki, które otrzymał na poczet zapłaty za fakturę z odroczonym terminem płatności. W przypadku faktoringu pełnego, czyli  bez regresu ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu ponosi faktor.

  • Jakie wymogi są stawiane przedsiębiorcom, którzy chcą zawrzeć umowę faktoringu niepełnego?

   Przed zawarciem umowy faktoringu niepełnego przeprowadzana jest uproszczona analiza sytuacji finansowej klienta oraz jakości portfela należności obejmowanego umową. Istotny jest także staż prowadzonej działalności oraz brak zaległości w ZUS i US. Wydawana jest decyzja w przedmiocie udzielenia limitu faktoringowego.

  • Na jakiej podstawie dokonać wyboru pomiędzy faktoringiem pełnym i niepełnym?

   Zarówno faktoring pełny, jak i faktoring niepełny, może okazać się korzystnym źródłem finansowania przedsiębiorstwa. Ostateczny wybór powinien zostać dokonany przede wszystkim na podstawie realiów konkretnego biznesu w zakresie m.in. rynków zbytu, branży oraz kontrahentów.

  • Kto ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta w faktoringu niepełnym?

   W przypadku faktoringu niepełnego faktor ma prawo regresu w stosunku do klienta (faktoranta), co oznacza, że nie może on uchylić się od ponoszenia ryzyka niewypłacalności odbiorców.

  • Co się dzieje w przypadku braku zapłaty za faktury przez kontrahenta?

   W sytuacji braku terminowej płatności za fakturę przez kontrahenta faktor podejmuje w stosunku do niego szereg czynności monitujących i ponaglających do zapłaty. W przypadku nieskutecznego wezwania do zapłaty w ustalonym z klientem terminie, faktor zwróci się do klienta o zwrot wypłaconych środków za daną fakturę i opcjonalnie na życzenie klienta przeprowadzi windykację odbiorcy. 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.