Faktoring pełny (bez regresu)

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi

o terminach płatności nieprzekraczających 180 dni

poprawa płynności finansowej

zapewnienie stałego finansowania bieżącej działalności

zmniejszenie kosztów zarządzania należnościami

poprawa konkurencyjności

dysponując gotówką można zaproponować kontrahentom lepsze warunki

poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt

Na czym polega faktoring pełny (bez regresu)?

Faktoring bez regresu polega na wykupie wierzytelności wraz z przejęciem przez faktora ryzyka niewypłacalności odbiorców. W razie powstania przeterminowanych należności przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej zapłaty za fakturę. Windykacja należności pozostaje po stronie faktora. Faktorant (klient) korzysta z posiadanej ochrony ubezpieczeniowej należności, w ramach posiadanej polisy ubezpieczenia należności, lub w przypadku jej braku zawiera polisę ubezpieczenia należności handlowych lub korzysta z polisy Pekao Faktoring.   Dzięki temu faktoring pełny może uwolnić faktoranta od ryzyka niewypłacalności kontrahentów

Korzyści związane z faktoringiem pełnym

W przypadku braku zapłaty przez kontrahenta, w faktoringu pełnym w pierwszym etapie podejmowana jest próba odzyskania należności. Jeżeli okazuje się to niemożliwe, zapłata następuje z polisy faktora lub klienta w zależności od tego, na czyjej polisie została oparta wypłacalność odbiorców. Faktorant nie ponosi więc kosztów związanych z niewywiązaniem się z umowy przez drugą stronę transakcji.

Faktoring pełny dobrze sprawdza się w warunkach niepewności obrotu gospodarczego oraz dużej zmienności otoczenia przedsiębiorstwa. Usługa umożliwia utrzymanie płynności finansowej i bardziej skuteczne zarządzanie finansami podmiotu

Faktoring pełny z polisą Faktora

W przypadku faktoringu pełnego z polisą faktora przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy następuje na podstawie polisy faktora.

Faktoring pełny z polisą klienta

W przypadku faktoringu pełnego z polisą klienta objęcie ochroną ubezpieczeniową należności następuje na podstawie polisy ubezpieczenia należności handlowych klienta.

Dla kogo faktoring pełny będzie dobrym rozwiązaniem?

Faktoring pełny jest najczęściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, które planują rozwój swojej działalności i pozyskanie nowych klientów, w tym na rynku międzynarodowym. Utrudnione w takich warunkach możliwości weryfikacji kontrahentów sprawiają, że zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności zwiększy szanse powodzenia przedsięwzięcia. Korzyści z faktoringu bez regresu są szczególnie odczuwalne podczas rozszerzania działalności na rynki zagraniczne.

Ostateczna ocena skuteczności faktoringu pełnego zależy od uzyskania odpowiednich limitów kredytowych.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.