Akredytywa

zabezpieczenie w rozliczeniach zagranicznych oraz krajowych wykorzystywane w transakcjach "podwyższonego ryzyka"

Akredytywa dokumentowa jest to nieodwołalne, pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku importera lub kupującego) wobec beneficjenta akredytywy (eksportera lub sprzedającego), do zapłaty określonej kwoty za dokumenty prezentowane w ramach akredytywy ściśle zgodne z jej warunkami.
Stronami akredytywy są:

 • zleceniodawca akredytywy - importer lub kupujący,
 • bank zleceniodawcy (bank importera lub kupującego) - bank otwierający akredytywę,
 • beneficjent akredytywy - eksporter lub sprzedający,
 • bank pośredniczący/bank beneficjenta (eksportera lub sprzedającego) - bank, za pośrednictwem którego beneficjent otrzymuje informację o otwarciu na jego rzecz akredytywy.

Możliwość realizacji transakcji poprzez platformę internetową, która pozwala na śledzenie on-line transakcji na każdym etapie jej realizacji oraz na przyspieszenie i ułatwienie prowadzenia korespondencji z bankiem - usługa PekaoTrade.

zabezpieczenie transakcji handlowej

akredytywa zapewnia płatności za zgodne dokumenty, bez względu na zdolność kupującego do dokonania zapłaty

zaangażowanie banku

w akredytywie bank podejmuje niezależne zobowiązanie zgodnie ze zleceniem

wsparcie banku

obsługą transakcji zajmują się wyspecjalizowane zespoły ekspertów posiadających dyplomy z zakresu operacji dokumentowych (CDCS – Certificate for Documentary Credit Specialists), nadane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC)

nowoczesność, digitalizacja

wszystkie produkty dokumentowe są dostępne za pośrednictwem platformy internetowej Pekao Trade

korzyści dla eksportera lub sprzedającego

 • Zobacz szczegóły
  • minimalizacja ryzyka handlowego związanego z kontrahentem (np. jednostronnego odstąpienia od kontraktu, odmowy zapłaty, niewypłacalności), jego bankiem i krajem siedziby (w przypadku akredytywy potwierdzonej),
  • ograniczanie ryzyka nieotrzymania zapłaty za sprzedane/wysłane towary/usługi,
  • zapewnienie płatności za zgodne dokumenty, bez względu na zdolność kupującego do dokonania zapłaty,
  • możliwość dyskontowania należności przed terminem płatności oraz zabezpieczenia płatności w z góry określonym terminie poprzez dobór odpowiedniego typu akredytywy,
  • możliwość sfinansowania transakcji poprzez przeniesienie akredytywy na dostawcę.

korzyści dla importera lub kupującego

 • Zobacz szczegóły
  • minimalizacja ryzyka jakościowego, transportowego, nieterminowości dostaw poprzez dobór odpowiedniego typu akredytywy i dokumentów wymaganych w ramach akredytywy,
  • ograniczanie ryzyka nieotrzymania towarów/usług lub otrzymania towarów/usług niezgodnych z zamówieniem,
  • kontrola jakości zamawianego towaru poprzez zażądanie w ramach akredytywy dokumentów wystawionych przez niezależne, odrębne instytucje np. świadectwo inspekcji, certyfikat jakości, certyfikat pochodzenia, specyfikacje ładunku itp.
  • zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą należności eksporterowi lub sprzedającemu.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.