Gwarancje

zabezpieczenie krajowych i zagranicznych transakcji handlowych

Gwarancja bankowa to nieodwołalne zobowiązanie banku (gwaranta), że po złożeniu przez beneficjenta gwarancji żądania zapłaty oraz spełnieniu określonych warunków zapłaty – bank,  na pierwsze żądanie, wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji. Bank wystawia gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym. W treści gwarancji określa się kwotę, do wysokości której mogą nastąpić wypłaty z gwarancji. Bank udziela różnych gwarancji, w zależności od rodzaju zobowiązania klienta z tytułu zawartej umowy – między innymi: wadialne, zwrotu zaliczki, zapłaty za nabyte towary/usługi, dobrego wykonania umowy.

regwarancje

dla firm zawierających transakcje z kontrahentami akceptującymi gwarancje wyłącznie banków zagranicznych, bank wystawia regwarancje

awizowanie gwarancji innych banków

  • Zobacz szczegóły
    Bank zajmuje się także awizowaniem klientom gwarancji innych banków. Bank nie podejmuje wtedy zobowiązania, ale zapewnia fachową ocenę merytoryczną awizowanej gwarancji a w przypadku konieczności wykorzystania gwarancji pośredniczy w procesie wystąpienia z roszczeniem.

większa wiarygodność

stosowanie w transakcjach handlowych zabezpieczenia w formie gwarancji zwiększa wiarygodność kontrahentów oraz ułatwia wejście na rynek nowym podmiotom

zaangażowanie banku

w gwarancjach bank podejmuje niezależne zobowiązanie zgodnie ze zleceniem

wygoda

gwarancje opatrzone podpisem elektronicznym pozwalają na szybki i bezpieczny obieg dokumentów

nowoczesność, digitalizacja

gwarancje są dostępne za pośrednictwem platformy internetowej PekaoBiznes24 - moduł Gwarancje on-line umożliwia kompleksowe zarządzanie transakcjami i kontrolę nad ich przebiegiem

depozyt gwarancji

mając na uwadze ochronę interesów klienta, bank przyjmuje także od niego w depozyt gwarancje adresowane i przesyłane bezpośrednio do klienta, zapewniając im profesjonalną obsługę

korzyści

  • Zobacz szczegóły
    Legitymizujące się gwarancją bankową firmy mogą negocjować najbardziej korzystne dla siebie warunki kontraktu gdyż współpraca z nimi nie jest obarczona żadnym ryzykiem. Importer z gwarancją bankową negocjuje sprzyjające mu warunki płatności i cenę. Eksporterowi zaś łatwiej wynegocjować żądane terminy dostawy czy zaliczkową formę płatności.

Rozpoczęcie świadczenia usługi jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej klienta.

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.