04.11.2021

31 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jedna ze zmian dotyczy stosunków i transakcji klientów z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.
Zgodnie z nowymi przepisami, od 31 października 2021 r. bank musi zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, w każdym przypadku gdy transakcja klienta wiąże się z tymi państwami.
Oznacza to, że przed przeprowadzeniem takiej transakcji bank będzie musiał uzyskać dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące transakcji (np. faktury) oraz informacje dotyczące źródeł pochodzenia majątku i środków znajdujących się na rachunkach zarówno klienta (o ile jeszcze takiej informacji nie posiada) jak i jego wszystkich beneficjentów rzeczywistych.
Do czasu otrzymania wymaganych informacji transakcja zostanie wstrzymana, a w przypadku braku takich informacji transakcja nie zostanie zrealizowana.