10.01.2023

Best Private Bank Poland 2022 w konkursie International Banker 2022 Banking Awards organizowanym przez magazyn Finance Publishing.

Bank Pekao S.A. po raz kolejny został nagrodzony za najlepszą bankowość prywatną
w Polsce.

Jurorzy International Banker 2022 [1] byli pod wrażeniem nacisku Banku Pekao na identyfikowanie trendów finansowych oraz wdrażanie nowych produktów i rozwiązań w bankowości prywatnej, z których wiele Bank Pekao wprowadził na rynek jako pierwszy, co zaowocowało znacznym wzrostem liczby klientów i zarządzanych aktywów (AUM).

Bankowość Prywatna naszego Banku została doceniona również za model obsługi klienta, który opiera się na najlepszych bankierach z certyfikatem Europejskiego Stowarzyszenia Planowania Finansowego (EFPA), którzy każdego dnia wspierają klientów w decyzjach i wyborach finansowych.

Jurorzy zwrócili uwagę również na aplikację mobilną PeoPay, która jest na bieżąco aktualizowana, aby lepiej wykorzystywać zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające personalizowanie oferty.

„Jubileuszowy rok Private Bankingu Banku Pekao S.A. powoli dobiega końca. Z tym większą przyjemnością odebrałem statuetkę przyznaną bankowi przez International Banker za najlepszą bankowość prywatną w Polsce. ”– podkreśla Jarosław Fuchs odpowiedzialny za Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. Przyjmuję ją jako wyraz uznania dla pracy moich koleżanek i kolegów. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi świadczymy naszym klientom usługi na najwyższym, światowym poziomie.” – dodaje wiceprezes Fuchs.

Nagrody International Banker Banking Awards zostały ustanowione w celu wyłonienia wiodących organizacji z branży bankowej, które są punktem odniesienia w zakresie osiągnięć finansowych, ładu korporacyjnego, rozwoju technologicznego i obsługi klienta oraz napędzają wzrost gospodarczy w krajach, w których działają. Jedynym celem nagród jest wyróżnienie najlepszych banków na świecie.

 

[1] The International Banker 2022 Western & Eastern European Awards Winners