06.12.2021

Płatności kartami w Internecie – zmiana zasad wyłączenia z obowiązku silnego uwierzytelniania dla transakcji niskokwotowych.

Klienci Banku Pekao przy płatnościach kartami w Internecie korzystają z metody potwierdzania transakcji z zabezpieczeniem 3D Secure, w sklepach internetowych oznaczonych logo Identity Check i Visa Secure. 
Od 03.12.2021 r. Bank będzie stosował wyłączenie z silnego uwierzytelnienia dla transakcji cyklicznych oraz niskokwotowych stosując następujące limity kwotowe:

  1. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji bez silnego uwierzytelnienia - 135zł 
  2. Łączna kwota poprzednich zdalnych elektronicznych transakcji płatniczych zainicjowanych przez płatnika od dnia ostatniego zastosowania silnego uwierzytelnienia klienta -  450 zł

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie wygody korzystania z karty. 

Dotychczas Bank stosował wyłączenia z silnego uwierzytelnienia 3D Secure dla 5 kolejnych transakcji niskokwotowych (do 120 zł każda) oraz transakcji cyklicznych. 

Klienci nie muszą aktywować tej usługi ani zmieniać ustawień – nowe limity aktywowane zostaną automatyczne przez Bank.