08.05.2024

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu Banku, Członków Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A., ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: 

 1. Prezesa Zarządu Banku
  oraz 
 2. Członków Zarządu Banku odpowiedzialnych za nadzorowanie zagadnień z obszarów działalności Banku, w szczególności: 
  a)    zarządzania ryzykiem,
  b)    zarządzania finansami,
  c)    zarządzania bankowością detaliczną i przedsiębiorstw,
  d)    zarządzania bankowością korporacyjną/inwestycyjną,
  e)    zarządzania IT i operacjami,
  f)    zarządzania bankowością prywatną i produktami inwestycyjnymi. 
Szczegóły dostępne są w ogłoszeniach poniżej
 1. Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku
 2. Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członka Zarządu  Banku
Załączniki:
 1. Wstępny formularz oceny
 2. Pełny formularz oceny
 3. Szczegółowy wykaz dokumentów