28.07.2021

Informacja dla przedsiębiorców o planowanej zmianie regulaminu kart kredytowych wydanych przez Idea Bank S.A.

28 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, posiadający karty kredytowe wydane przez Idea Bank S.A. otrzymają drogą mailową oraz za pośrednictwem bankowości internetowej informację o zmianie „Regulaminu kart kredytowych w Idea Bank S.A. dla przedsiębiorców”, który zastąpiony zostanie regulaminem Banku Pekao S.A. 

Zastąpi go odpowiednio (w zależności od segmentu, do którego klient został zakwalifikowany): 

  • „Regulamin kart płatniczych dla Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” – w przypadku klientów zakwalifikowanych do segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  • „Regulamin kart kredytowych dla Biznesu” – w przypadku klientów zakwalifikowanych do segmentu Mikroprzedsiębiorstw.


Nowy regulamin zacznie obowiązywać od dnia przeniesienia obsługi klientów z systemów informatycznych Idea Banku S.A. do systemów Banku Pekao S.A., co nastąpi nie wcześniej niż 20 listopada 2021. O dokładnej dacie przeniesienia obsługi poinformujemy na co najmniej 28 dni przed tą datą. 

W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu klientowi przysługuje prawo do złożenia wypowiedzenia umowy do daty wejścia w życie regulaminu (wskazany powyżej dzień migracji systemowej).

Regulamin wraz załącznikiem jest dostępny w bankowości internetowej Idea Cloud oraz na stronie internetowej www.ideabank.pl w zakładce Przydatne dokumenty. Można się z nim zapoznać również na stronie https://www.pekao.com.pl/idea-bank i w oddziałach Banku Pekao S.A.

INFORMACJA DODATKOWA
Bank planuje wymianę dotychczasowych kart kredytowych wydanych przez Idea Bank S.A. na karty kredytowe Banku Pekao S.A. Co najmniej miesiąc przez migracją systemową wyślemy do klientów nowe karty kredytowe Mastercard MOTO Biznes, które zastąpią dotychczas używane karty.

Więcej informacji zamieściliśmy w formie pytań i odpowiedzi pod linkiem: www.pekao.com.pl/idea-bank/informacje-dla-klientow w sekcji Obsługa klientów firmowych.