08.08.2018

Wyniki finansowe Banku Pekao S.A po pierwszym półroczu 2018 roku. Konsekwentna realizacja strategii we wszystkich segmentach przekłada się na lepsze wyniki i dynamiczne wzrosty

  • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A. wyniósł w pierwszym półroczu 2018 r. 932,1 mln zł, co przełożyło się na wzrost o +7,3%[1] r/r i poprawę rentowności ‘RoE’ o 24bps r/r do poziomu 8,2%
  • Dochody z działalności banku komercyjnego2 wzrosły o 9% r/r
  • Wzrost wyniku odsetkowego do 2 441 mln zł, o +8,4% r/r przy ekspansji marży odsetkowej o +5bps r/r do 2,82%
  • Wzrost wolumenów kluczowych produktów kredytowych w bankowości detalicznej do 61 297 mln, o +14,1% r/r
  • Konsekwentny wzrost bazy aktywnych użytkowników bankowości mobilnej do 1 126 tys., o +44% r/r
  • Utrzymanie wiodącej na rynku pozycji kapitałowej – współczynnik wypłacalności ‘Total Capital’ wyniósł 17,4% a współczynnik Tier 1 16,3%
  • Bank pozostaje liderem w sektorze w zarządzaniu ryzykiem przy wskaźniku kosztów ryzyka na poziomie 35bps w 1H’18
  • Dzięki wprowadzanej inicjatywie Cyfrowej Transformacji Bankowości Detalicznej Pekao przyspiesza działania ukierunkowane na podnoszenie efektywności operacyjnej w kluczowych segmentach

 

- Zgodnie z założonymi celami Strategii 2020, dynamicznie zmieniamy Bank Pekao S.A. w lepszą i bardziej efektywną organizację, co pokazały wyniki 2go kwartału i całej pierwszej połowy 2018 roku. Każdy kolejny kwartał to wdrażanie nowych inicjatyw produktowych oraz dalsze upraszczanie i ulepszanie procesów obsługi naszych klientów. Wzrost bazy klientów we wszystkich segmentach w pierwszej połowie roku jest najlepszym wyznacznikiem zmian, które realizujemy w Banku i miarą zaufania, jakim obdarzają nas klienci. Po sukcesie Konta Przekorzystnego, wprowadziliśmy Pakiet Świat Premium, dla zamożnych klientów oraz w ostatnim tygodniu czerwca Konto Przekorzystne Biznes dla mikro-firm. Nowa oferta pozwoliła na otworzenie do tej pory 200 tys. nowych rachunków i pozyskanie 1 mld zł depozytów. Oprócz zmian w ofercie, modernizujemy Bank od środka, aby nasze działania były efektywne. Dobrym przykładem takich rozwiązań jest uproszczona, zautomatyzowana ścieżka odnowień kredytów dla MŚP w rachunku bieżącym. Nowa firma z segmentu MŚP, oczekuje na decyzję kredytową maksymalnie 5 dni. Te działania spowodowały wzrost wolumenów kredytowych segmentu MŚP o +9% i co za tym idzie zwiększenie udziałów rynkowych. Będziemy kontynuować ten proces – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Konsekwentna poprawa zysku netto pomimo kosztów jednorazowych. Bank Pekao S.A. zaraportował po pierwszym półroczu 2018 wzrost skonsolidowanego zysku netto 2,9% r/r do 932,1 mln zł (7,3% r/r po wyłączeniu kosztów jednorazowych3). Konsekwentna realizacja strategii umożliwiła poprawę o +6,6% zysku operacyjnego brutto. Dynamiczna poprawa zysku operacyjnego odzwierciedla wzrost o +5,8% r/r przychodów operacyjnych. Bank pokazał poprawę kluczowych wskaźników rentowności tj. marży odsetkowej o 5pb do 2,82%, wzrost wskaźnika ROE do 8,2% o +24 bp r/r. i poprawę pozycji kosztów do dochodów o 42pb do 45,1% po wyłączeniu kosztów jednorazowych3.

- Z kwartału na kwartał Bank poprawia osiągane wyniki finansowe. Co istotne, oprócz poprawy samego wyniku, jego struktura jest coraz lepsza. Pekao charakteryzuje się silną dynamiką dochodów z działalności komercyjnej, wszystkie linie biznesowe zanotowały poprawę dochodów i zysku operacyjnego. Bank utrzymał wysoką, ponad 8% dynamikę wzrostu wyniku odsetkowego. Dyscyplina cenowa i dobre wyniki sprzedażowe wyżej marżowych produktów detalicznych wspomogły dalszą poprawę marży odsetkowej. Cieszy nas, iż poprawiamy dynamiki sprzedaży i rentowności przy utrzymaniu siły kapitałowej i pozycji lidera w zarządzaniu ryzykiem – powiedział Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący Pion Finansowy.

Kolejne rekordowe półrocze bankowości detalicznej.

Wysoka sprzedaż kluczowych kredytów. W pierwszym półroczu 2018 r. Bank kolejny raz osiągnął dwucyfrowy poziom wzrostu portfela kluczowych kredytów detalicznych, których wolumen w ujęciu rocznym wzrósł o +14,1% do 61,3 mld zł przy zachowaniu dyscypliny cenowej. Bank osiągnął najwyższy w historii wynik w sprzedaży kredytów hipotecznych, udzielając kredytów na kwotę blisko 5,3 mld zł, dynamika nowych kredytów utrzymała się na poziomie dwucyfrowym +10,2% w ujęciu rocznym, co przełożyło się na udziały rynkowe w nowej sprzedaży na poziomie ponad 20% i utrzymanie silnej pozycji drugiego kredytodawcy hipotecznego w Polsce. Bank zwiększył penetrację ubezpieczeń dla sprzedawanych kredytów hipotecznych poprawiając swoją pozycję w segmencie bancassurance. W czerwcu ponad 40% klientów zdecydowało się na zakup ubezpieczenia CPI do kredytu hipotecznego w Banku w porównaniu do 9% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Nowa oferta rachunków doceniona przez klientów. Czerwiec był rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży Kont Przekorzystnych, Bank otworzył ich ponad 32 tys. W I półroczu 2018 roku Bank otworzył 152 tys. nowych rachunków ROR, tj. o 32% więcej w porównaniu do I półrocza 2017 roku. W drugim półroczu przewidywane jest dalsze zwiększenie sprzedaży dzięki atrakcyjnej ofercie kont oszczędnościowych, konkurencyjnej ofercie dla młodych klientów i dedykowanej ofercie dla obywateli Ukrainy oraz ofercie dla klientów zamożnych z nowym pakietem Świat Premium. Pozytywne trendy odnotowano również w obszarze produktów inwestycyjnych, gdzie sprzedaż netto po I półroczu była 2,7x wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku

Lider bankowości mobilnej. Drugi kwartał 2018 roku to czas dużych zmian w aplikacji PeoPay. Aplikacja mobilna Banku Pekao S.A. została wzbogacona o kody Blik oraz możliwość dodawania wirtualnej karty do Apple Pay. To ostatnie rozwiązanie jest unikalne na polskim rynku. Do PeoPay został dodany również wirtualny kantor wymiany walut, a sama aplikacja dostępna jest także w języku ukraińskim. Bank kontynuował wzrost liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej w tempie +44% r/r. Na koniec czerwca Pekao posiada 1 126 tys., aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Pekao może pochwalić się największą liczbą klientów płacących smartfonami zbliżeniowo, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba ta wzrosła o +38%, do 336 tys. Bank sukcesywnie zwiększa penetrację produktów kredytowych w bankowości mobilnej. W I półroczu 2018 roku Bank udzielił w ramach procesu „na klik” o +50% więcej pożyczek w porównaniu do I półrocza 2017 roku, blisko co trzecia pożyczka udzielona została w tym procesie.

  1. Transformacja Detalu - Flagowa inicjatywa strategiczna. Program cyfrowej transformacji bankowości detalicznej to 70 zaawansowanych technologicznie inicjatyw, których celem jest rozwój sprzedaży i pozycja lidera jakości w kanałach zdalnych, dzięki wdrażaniu najnowocześniejszych usług cyfrowych i nowoczesnych metod płatności. Na uwagę zasługuje wdrożony front-end omnichannel dla różnych kanałów dzięki któremu możliwe jest otwarcie ROR w ciągu 10 minut wraz z szeroką paletą produktów (konto oszczędnościowe, karta wielowalutowa, konto walutowe, bankowość mobilna PeoPay) w pełni cyfrowym procesie.

Inteligentny wzrost w bankowości korporacyjnej. Pekao konsekwentnie realizuję strategię dla bankowości korporacyjnej. Dochody z działalności komercyjnej rosły o 8,6% r/r przy selektywnej alokacji wolumenu kredytowego (wzrost 3,3% r/r) zorientowanego na dynamiczny wzrost w perspektywicznym segmencie MID (wzrost o 11,5% r/r). Segment konsekwentnie realizuje strategię uproduktowienia klientów korporacyjnych, dzięki rozbudowanej ofercie oraz silnym relacjom z klientami. Przekłada się to m.in. na dynamiczny wzrost w leasingu oraz factoringu o ~18% r/r i po raz kolejny wiodącej roli w najważniejszych transakcjach na rynku kapitałowym w Polsce.

Dalszy rozwój Bankowości MŚP. Utworzenie dedykowanego Pionu MŚP przynosi wymierne efekty biznesowe. Przychody z tego segmentu klientów wzrosły o +14,1% r/r do 231 mln zł. Sprzedaż produktów kredytowych wzrosła o 17,0% r/r, z czego dzięki zwiększeniu uproduktowienia klientów, wartość sprzedaży produktów leasingowych wzrosła o 48,6%.

Bankowość Prywatna. W I półroczu 2018 roku w Bankowości Prywatnej kontynuowano działania ukierunkowane na akwizycję nowych klientów oraz optymalizację w zakresie zarządzania aktywami. W efekcie tych działań blisko 170 nowych klientów objętych zostało obsługą w ramach Bankowości Prywatnej, a wartość nabycia produktów inwestycyjnych wyniosła około 700 mln zł.

 

[1] Dynamika liczona od zysku pro-forma za 2017, z wyłączeniem jednorazowego kosztu programu odejść emerytalnych, w kwocie blisko 50 mln zł

[2] Segmenty komercyjne banku: Bankowość Detaliczna i Mikro, MŚP, Korporacyjna i Prywatna

[3] PLN 49,8m koszt brutto w 1H’18 programu dobrowolnych odejść

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję