14.06.2024

7,00% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym, Koncie Oszczędnościowym Premium i rachunku dla dzieci Mój Skarb.

Od 14 czerwca 2024 r. wprowadzamy promocje na rachunkach oszczędnościowych:

  • 7,0% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym do 100 tys. zł przez 5 miesięcy,
  • 7,0% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym Premium do 200 tys. zł. przez 5 miesięcy,
  • 7,0% w skali roku na rachunku dla dzieci Mój Skarb do 5 tys. zł. przez 5 miesięcy.

Kto może skorzystać z promocji na Koncie Oszczędnościowym  albo  Koncie Oszczędnościowym Premium?
Z promocji na Koncie Oszczędnościowym możesz skorzystać jeśli:
- jesteś klientem nowym lub z niskimi saldami na rachunkach i lokatach w okresie od 1.07.2023 r. do 13.06.2024 r.,
- masz lub otworzysz konto osobiste w złotych w naszym banku,
- otworzysz pierwsze Konto Oszczędnościowe oraz 
- spełnisz pozostałe warunki promocji wskazane w Regulaminie.

Z promocji na Koncie Oszczędnościowym Premium możesz skorzystać jeśli:
- jesteś klientem nowym lub z niskimi saldami na rachunkach i lokatach w okresie od 1.07.2023 r. do 13.06.2024 r.,
- masz lub otworzysz Konto Świat Premium,
- otworzysz pierwsze Konto Oszczędnościowe Premium oraz
- spełnisz pozostałe warunki promocji wskazane w Regulaminie.

W ramach promocji możesz otworzyć jedno Konto Oszczędnościowe albo Konto Oszczędnościowe Premium.


Kto może skorzystać z promocji na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb?
Promocja skierowana jest do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, dla których otwarty zostanie nowy rachunek oszczędnościowy Mój Skarb.

Konto z promocyjnym oprocentowaniem otworzysz w Pekao24, aplikacji PeoPay lub w oddziałach banku. Promocje trwają  do 30.09.2024 r. 

Po więcej informacji kliknij www.pekao.com.pl/konto i www.pekao.com.pl/peopaykids