07.09.2021

Moje Akcje PZU to program lojalnościowy organizowany przez PZU S.A. dla akcjonariuszy indywidualnych spółki.

Możesz do niego dołączyć, jeśli posiadasz rachunek maklerski prowadzony w Biurze Maklerskim Pekao i korzystasz z usługi Pekao24.

Rachunek otworzysz w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich lub online*. Usługa ta świadczona jest w ramach sprzedaży krzyżowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

Jeśli posiadasz co najmniej 100 akcji PZU S.A. zdeponowanych na rachunku maklerskim prowadzonym w Biurze Maklerskim Pekao oraz spełnisz warunki określone w Regulaminie programu, przystępując do programu Moje Akcje PZU możesz otrzymać benefity przewidziane przez emitenta akcji dla uczestników programu, przy czym szczegółowe informacje o możliwych benefitach dostępne są w Katalogu benefitów programu Moje Akcje PZU. 
Więcej informacji, Regulamin programu i Katalog benefitów programu Moje Akcje PZU znajdziesz na stronie mojeakcje.pzu.pl 

Niniejsza informacja nie stanowi rekomendacji nabycia akcji PZU S.A. 

*jeśli jesteś klientem Banku Pekao i korzystasz z usługi Pekao24