27.10.2021

Z końcem 2021 r. znika wskaźnik referencyjny LIBOR CHF. W UE zastąpi go wskaźnik referencyjny SARON.

Wskaźnik referencyjny LIBOR CHF wykorzystywany do ustalania wysokości oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich zostanie od przyszłego roku automatycznie zastąpiony wskaźnikiem składanym SARON (SARON Compound) skorygowanym o stały spread, zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej. Klienci Banku Pekao nie muszą podejmować żadnych działań. Nie będzie potrzebny aneks do umowy kredytowej w tym zakresie. Klienci nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów. 

Jak zmieni się oprocentowanie kredytów? 
Sama zmiana wskaźnika powinna pozostać neutralna dla klientów i banku . W celu ograniczenia do minimum ekonomicznych skutków wprowadzenia zamiennika, w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisja Europejska wprowadziła stały spread korygujący, który zostanie dodany do stawki SARON. Należy zwrócić uwagę, że wskaźniki referencyjne stopy procentowej mogą w przyszłości wzrosnąć lub spaść ze względu na czynniki makroekonomiczne i rynkowe, niezależnie od wprowadzanej zmiany.

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=75391&p_id=18  

Komunikat Ministerstwa Finansów:
https://www.gov.pl/web/finanse/komisja-europejska-wyznaczyla-zamiennik-dla-libor-chf