12.04.2021

Zmiany w mieszkaniowych kredytach walutowych

Przeczytaj, jeśli:

  • masz kredyt mieszkaniowy w walucie,
  • stopa bazowa Twojego kredytu oparta jest na wskaźniku referencyjnym LIBOR.
Od 1 stycznia 2022 r. wskaźnik referencyjny LIBOR nie będzie już opracowywany i publikowany dla większości walut i terminów (szczegóły możesz sprawdzić w tabeli pod tekstem). Oznacza to, że nie będziemy mogli stosować tego wskaźnika do ustalania oprocentowania kredytów i wysokości raty kredytów mieszkaniowych.
Zmiana wskaźnika referencyjnego nie wpłynie na realizację postanowień umów kredytowych. Zmieni się jedynie sposób liczenia stopy bazowej, na której oparte jest oprocentowanie kredytu.
 
Jeśli masz kredyt mieszkaniowy, którego oprocentowanie oparte jest na jednym ze wskaźników LIBOR wskazanym w tabeli pod tekstem i Twoja umowa określa zasady jej kontynuowania w przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, to będzie ona kontynuowana zgodnie z tymi zasadami.
Dodatkowo, jeśli masz kredyt mieszkaniowy, którego oprocentowanie oparte jest na wskaźniku  LIBOR CHF, to jego zamiennik może być wyznaczony przez Komisję Europejską.

Komisja Europejska ma uprawnienia, które pozwalają na wyznaczenie takiego zamiennika, a tym samym na systemowe rozwiązanie kwestii kontynuacji umów. 

Sektor bankowy, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pracują nad sposobem kontynuacji wszystkich umów kredytów mieszkaniowych, których oprocentowanie oparte jest na jednym ze wskaźników LIBOR.

Będziemy na bieżąco informować naszych klientów o ustaleniach w tym zakresie.

Pełną treść komunikatów w tej sprawie znajdziesz pod adresami:  
nazwa termin data zaprzestania
LIBOR CHF O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M,  12 M z dniem 31.12.2021 r.
LIBOR EUR O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M,  12 M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR GBP O/N, 1W, 2M, 12M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR JPY S/N, 1W, 2M, 12M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR USD 1W, 2M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR USD O/N, 12 M z dniem 30.06.2023 r.