15.11.2021

Fundusze inwestycyjne Pekao TFI w PeoPay

W PeoPay otrzymujesz dostęp do różnorodnej oferty funduszy inwestycyjnych Pekao TFI.
Jeśli masz podpisaną Umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, możesz:

 • zapoznać się ze strukturą oraz wyceną Twojego portfela inwestycyjnego,
 • przeglądać listę Twoich funduszy inwestycyjnych,
 • sprawdzać programy regularnego oszczędzania, oparte o fundusze inwestycyjne wraz z ich aktualną wyceną,
 • składać zlecenia nabycia, konwersji/zamiany i odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (już niebawem możliwość realizacji transakcji na programach regularnego oszczędzania),
 • sprawdzać szczegółowe informacje o rejestrach, które są Twoja własnością, w tym stopę zwrotu oraz zysk lub stratę ,
 • przeglądać historię zleceń dot. funduszy inwestycyjnych,
 • śledzić wartość wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Jeśli nie masz podpisanej „Umowy o usługę przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych”, a chcesz złożyć zlecenie, to aplikacja PeoPay automatycznie skieruje Cię kolejno do zakładek, w których:

 1. wypełnisz Kwestionariusz MIFID,
 2. podpiszesz ww. umowę

Następnie aplikacja automatycznie przeniesie Cię do formularza zlecenia, gdzie możesz nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao TFI.


Jak złożyć zlecenie funduszowe

Zlecenie funduszowe złożysz po przejściu do Panelu inwestycyjnego, w jeden z poniższych sposobów:

 1. kliknij w przycisk Złóż zlecenie funduszowe - w sekcji Struktura portfela inwestycyjnego,
 2. kliknij w link Kup fundusz - w sekcji Fundusze inwestycyjne,
 3. kliknij w link Dokup, Sprzedaj lub Zamień - dostępny po rozwinięciu szczegółów dla konkretnego funduszu w portfelu

Jeśli masz jednostki uczestnictwa wybranego funduszu/subfunduszu, możesz je dokupić, zrealizować konwersję/zamianę, zlecić ich odkupienie w sekcji Szczegóły rejestru.

W zakładce HISTORIA - w górnej części ekranu, znajdziesz więcej informacji o historii operacji na wybranym funduszu/subfunduszu.