17.06.2021

Aneksowanie umów klientów indywidualnych przeniesionych z Idea Banku S.A. do Banku Pekao S.A. 

Od 16 czerwca rozpoczynamy proces udostępniania w bankowości internetowej Idea Cloud aneksów do umów dotyczących aktywnych produktów klientów indywidualnych przeniesionych do  Banku Pekao S.A. z Idea Banku S.A. 

Zachęcamy do zapoznania się z przesłaną w Idea Cloud (Centrum Informacji) korespondencją. 

Zaakceptowanie aneksu jest niezbędne do dalszego korzystania z Państwa produktów, przejętych przez Bank Pekao S.A. Na akceptację aneksu do umowy mają Państwo czas do 8 sierpnia 2021 r. Po tej dacie akceptacja aneksu nie będzie możliwa i będzie skutkowała wypowiedzeniem Państwa umów, a posiadane rachunki zostaną zamknięte przed końcem listopada 2021 r.

Aneksowaniu nie podlegają Umowy Terminowych Lokat Oszczędnościowych, Lokat Strukturyzowanych oraz kont oszczędnościowych IKE, których obsługa będzie po migracji kontynuowana w systemach Banku Pekao S.A.

Zapoznaj się ze szczegółami w przesłanej wiadomości w Idea Cloud oraz na www.pekao.com.pl/idea-bank/aneksowanie-umow