19.01.2021

Zmiany w ofercie lokat dla klientów indywidualnych.

Od 19 stycznia 2021 r. wprowadzamy zmiany w ofercie lokat dla klientów indywidualnych:

  • wycofujemy możliwość otwierania większości oferowanych dotychczas lokat,
  • lokaty w złotych na okres 3 lub 6 miesięcy otworzysz w nowym serwisie internetowym Pekao24 lub w aplikacji PeoPay,
  • w placówkach Banku możesz otworzyć lokatę negocjowaną w ramach ofert specjalnych – o szczegółach oferty porozmawiaj z doradcą,
  • nie zmieniamy warunków lokat otwartych do 19 stycznia br.  

Serwis internetowy Pekao24 i PeoPay to część usługi bankowości elektronicznej. Definicję tego pojęcia znajdziesz na pekao.com.pl/definicje.