17.12.2021

Nowość w PeoPay 4.0! Wpłaty bezpośrednie do IKE i IKZE Pekao TFI, IKZE w DFE PZU oraz wpłaty bezpośrednie i cykliczne na konta regularne Pekao TFI.

 

Już teraz w PeoPay 4.0 możesz złożyć dyspozycję:

•    wpłaty bezpośredniej na konta prowadzone w ramach programów IKE i IKZE (portfel indywidulany i modelowy) Pekao TFI oraz IKZE w DFE PZU.
•    wpłaty bezpośredniej i cyklicznej na konta regularne prowadzone w funduszach Pekao TFI. 

Jak złożyć dyspozycję wpłaty bezpośredniej na konto prowadzone w ramach programów IKE i IKZE 

1.    Zaloguj się do PeoPay,
2.    Przejdź do Panelu inwestycyjnego,
3.    Wybierz program IKE, IKZE Pekao TFI lub IKZE w DFE PZU z listy programów w sekcji Fundusze inwestycyjne,
4.    Wybierz „Dopłać, Twój limit w tym roku to …”.

 

 

Jak złożyć dyspozycję wpłaty bezpośredniej oraz wpłaty cyklicznej na konto regularne prowadzone w funduszach

1.    Zaloguj się do PeoPay,
2.    Przejdź do Panelu inwestycyjnego,
3.    Wybierz fundusz Pekao TFI z listy w sekcji „Fundusze inwestycyjne”, 
4.    Po rozwinięciu szczegółów dla konkretnego funduszu w portfelu wybierz SZCZEGÓŁY,

 

5.    Na kolejnym ekranie wybierz:
•    KUPUJ CYKLICZNIE – jeśli chcesz zlecić wpłatę cykliczną,
•    WPŁAĆ – jeśli chcesz zlecić wpłatę bezpośrednią (w tej opcji po rozwinięciu formularza również otrzymasz również możliwość ustanowienia wpłaty cyklicznej).