07.08.2023

Nowa promocja Lokuj z Żubrem!

Lokata promocyjna dla pełnoletnich klientów, którzy nie mają wypełnionego aktualnego Kwestionariusza preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności (Kwestionariusz MIFID). Jeśli jesteś uprawniony do promocji, wypełnij kwestionariusz, wyraź zgody i zyskaj 7% w skali roku na 3-miesięcznej lokacie do 30.000 zł.
Oprocentowanie lokaty jest stałe i nie zmieni się przez cały okres jej trwania. Lokata jest nieodnawialna - po upływie terminu lokaty ulokowane pieniądze wraz z odsetkami zostaną przelane na Twój rachunek.  

Sprawdź warunki naszej promocji
Lokatę udostępnimy Ci, jeśli spełniasz warunki udziału w promocji i:

  • masz konto osobiste w PLN w Banku Pekao S.A. lub je założysz,
  • w okresie trwania promocji wypełnisz Kwestionariusz MIFID,
  • złożyłeś/aś  komplet oświadczeń w zakresie wyrażenia zgód marketingowych dla banku i spółek z grupy kapitałowej,

Lokatę udostępnimy najpóźniej 5 dnia roboczego po dniu spełnienia wszystkich warunków. Otworzysz ją w aplikacji mobilnej PeoPay, w serwisie internetowym Pekao24 lub oddziale.

Szczegółowe warunki znajdziesz w Regulaminie promocji 

Promocja trwa do 30 września 2023 r.