15.11.2021

W dniach 19-22.11.2021 r. nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemów Banku Pekao S.A. 


Informacja dla klientów korzystających z usług Banku Pekao S.A.

W zakresie produktów, z których korzystasz w Banku Pekao S.A.:

  • serwis internetowy Pekao24, aplikacja PeoPay, Pekao24Makler oraz platforma eTrader Pekao – będą niedostępne od 20.11.2021 r. od godz. 15:00 do 21.11.2021 r. do godz. 12:00,
  • serwis internetowy PekaoBiznes24, aplikacja mobilna i usługa Pekao Connect – będą niedostępne od 19.11.2021 r. od godz. 22:00 do 22.11.2021 r. do godz. 6:00.

W tym czasie nie zrealizujesz też transakcji z wykorzystaniem kodów BLIK oraz płatności internetowych Pay-by-link ani płatności internetowej kartą z potwierdzeniem autoryzacji w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. 
Nie skorzystasz z usług infolinii banku, z wyjątkiem możliwości zastrzeżenia karty.

Płatności kartami w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów będą działać prawidłowo.

Przerwa techniczna wynika z niezbędnych prac związanych z przeniesieniem obsługi klientów z serwisów informatycznych Idea Banku S.A. do systemów Banku Pekao S.A. 


Informacja dla klientów, których produkty są migrowane z systemów Idea Banku S.A. do systemów Banku Pekao S.A.

19.11.2021 r. po godz. 16:00 wszystkie elektroniczne serwisy Idea Banku S.A. – bankowość internetowa Idea Cloud, aplikacja mobilna i bankowość telefoniczna zostaną wyłączone. Po tej godzinie nie zrealizujesz dyspozycji zarówno w bankowości internetowej Idea Cloud, aplikacji mobilnej, jak i na infolinii Idea Banku S.A. oraz w placówkach banku. 

22.11.2021 r. od godz. 8:00 zyskasz dostęp do bankowości elektronicznej, infolinii i placówek Banku Pekao S.A. Z nowych kart Banku Pekao S.A. możesz korzystać już od 21.11.2021 r. 

Więcej szczegółów

 

Przepraszamy za przerwę w dostępie do usług!
Zespół Banku Pekao S.A.