11.01.2023

Obligacje Skarbu Państwa w Biurze Maklerskim Pekao.

W Punktach Sprzedaży Obligacji, w serwisie Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay, możesz kupować kolejne emisje detalicznych obligacji skarbowych.

Dzięki obligacjom możesz wprowadzić do swojego portfela inwestycyjne instrumenty dłużne o różnym horyzoncie czasowym, oraz różnych zasadach oprocentowania i naliczania odsetek.

Możesz wybierać spośród sześciu rodzajów obligacji detalicznych Skarbu Państwa:

 • 3-miesięczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS),
 • roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR),
 • 2-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR),
 • 3-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (TOS),
 • 4-letnie indeksowane obligacje skarbowe (COI),
 • 10-letnie emerytalne obligacje skarbowe (EDO).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty obligacji skarbowych znajdziesz na stronie www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

CO WYRÓŻNIA OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA 

 • Wystarczy 100 zł - każda obligacja niezależnie od rodzaju kosztuje 100 zł,
 • Różne okresy inwestowania – możesz ulokować środki na krótki, nawet tylko 3 miesięczny okres, lub nawet na 10 lat,
 • Oprocentowanie stałe i zmienne – obligacje o stałym oprocentowaniu i zmiennym uzależnionym od wskaźnika inflacji lub stopy referencyjnej,
 • Możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji - zainwestowane środki możesz szybko wycofać składając dyspozycję przedterminowego wykupu, jednak może wiązać się to z pobraniem opłaty, której wysokość określona jest w liście emisyjnych danej obligacji,
 • Brak opłat - prowadzenie rachunku pieniężnego, zawarcie umowy, zakup obligacji, zamiana bez żadnych kosztów.

JAK KUPIĆ OBLIGACJE
Umowę o obsługę obligacji skarbowych podpiszesz online w aplikacji mobilnej PeoPay lub w serwisie internetowym Pekao24 oraz w Punktach Sprzedaży Obligacji zlokalizowanych w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao i Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w wybranych oddziałach Banku Pekao S.A. 
Skorzystaj z instrukcji i sprawdź jak podpisać umowę i kupić obligacje.

 

NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące produktu określone są w liście emisyjnym. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/regulacje-i-taryfy-oplat.html Niniejsza wiadomość nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego oraz rekomendacji nabycia instrumentu finansowego.