W efekcie przetargu Ministerstwa Skarbu Państwa inwestora strategicznego pakiet 52,09% akcji Banku objęło włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. Allianz AG.  

W 2004 roku GPW dopuściła Bank działania rachunek własny rynku podstawowym giełdy, rok później konsorcjum banków Pekao S.A. Citibank Handlowy wygrało przetarg przygotowanie przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji Przychodowych. Była pierwsza emisja tego typu obligacji nie tylko Polsce, ale także Europie Środkowej.

Powrót listy