Lata 60-80 W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zaczęto zakładać pierwsze oprocentowane rachunki walutowe. Można było na nie wpłacać oszczędności z zarobków i diet polskich pracowników dyplomatycznych, osób delegowanych służbowo za granicę oraz niektóre honoraria.
 
W 1969 roku Skarb Państwa wszedł w posiadanie większościowego pakietu akcji Banku. Powszechna Kasa Oszczędności, kontynuująca pod nową nazwą działalność przedwojennej Pocztowej Kasy Oszczędności, pozostała akcjonariuszem Banku z udziałem mniejszościowym.
 
Na początku lat 70 wyodrębniono działalność związaną ze sprzedażą towarów w ramach "eksportu wewnętrznego", którą zajęło się nowo utworzone Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego Pewex. Otrzymało część powierzchni, na której funkcjonował Bank Pekao. Pekao S.A. miało wówczas do dyspozycji 4 oddziały, 20 ekspozytur, 38 sklepów własnych, 132 sklepy konsygnacyjne i 41 kiosków w hotelach i uzdrowiskach.
W 1974 roku Ministerstwo Finansów określiło nowe zadania dla Banku. Mógł on prowadzić walutowe rachunki bankowe, udzielać kredytów w dewizach dla osób prywatnych i firm państwowych. Miał także rozliczać przekazy z zagranicy, wystawiać przekazy na zagranicę, skupować i sprzedawać waluty, czeki zagraniczne oraz inkasa tych czeków. Bank mógł otwierać i zawierać akredytywy itp., zakładać spółki za granicą oraz zajmować się finansowaniem i obsługą tzw. firm polonijnych.
W latach 1971-1989 kiedy władza zezwoliła obywatelom na posiadanie walut obcych na rachunkach, bank wyspecjalizował się w dewizowej obsłudze ludności. Bank, jako jedyna uprawniona instytucja, oferował także prowadzenie rachunków walutowych w złotówkach.
 
Powrót do listy