OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZA ROK 2019

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje, iż dążąc, zgodnie z § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., do ułatwiania wszystkim akcjonariuszom udziału w Walnych Zgromadzeniach Banku, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w tych Walnych Zgromadzeniach, dokonał analizy możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku za rok 2019 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2019, Zarząd Banku podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
2) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, Zarząd Banku informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2019 będą transmitowane w czasie rzeczywistym w sieci Internet.

W przypadku spełnienia, w przyszłości, niezbędnych warunków technicznych, Zarząd Banku, zwołując Walne Zgromadzenia, podejmie decyzję o dopuszczeniu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, również w zakresie wskazanym w punktach 1 i 2 powyżej.

 

 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZA ROK 2018

  • Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje, iż dążąc, zgodnie z § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., do ułatwiania wszystkim akcjonariuszom udziału w Walnych Zgromadzeniach Banku, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w tych Walnych Zgromadzeniach, dokonał analizy możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku za rok 2018 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

   Mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2018, Zarząd Banku podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

   1) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
   2) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

   Jednocześnie, Zarząd Banku informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2018 będą transmitowane w czasie rzeczywistym w sieci Internet. W przypadku spełnienia, w przyszłości, niezbędnych warunków technicznych, Zarząd Banku, zwołując Walne Zgromadzenia, podejmie decyzję o dopuszczeniu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, również w zakresie wskazanym w punktach 1 i 2 powyżej.

    

 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZA ROK 2017

  • Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje, iż dążąc, zgodnie z § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., do ułatwiania wszystkim akcjonariuszom udziału w Walnych Zgromadzeniach Banku, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w tych Walnych Zgromadzeniach, dokonał analizy możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku za rok 2017 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

   Mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2017, Zarząd Banku podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

   1. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
   2. wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

   Jednocześnie, Zarząd Banku informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2017 będą transmitowane w czasie rzeczywistym w sieci Internet.

   W przypadku spełnienia, w przyszłości, niezbędnych warunków technicznych, Zarząd Banku, zwołując Walne Zgromadzenia, podejmie decyzję o dopuszczeniu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, również w zakresie wskazanym w punktach 1 i 2 powyżej.

    

 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - 08.06.2017

  •  

   Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje, iż dążąc, zgodnie z § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., do ułatwiania wszystkim udziałowcom udziału w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, dokonał analizy możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 8 czerwca 2017 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

   Mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, w szczególności, w procesie głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Banku podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
   W przypadku spełnienia warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Banku Pekao S.A., zwołując Walne Zgromadzenie w przyszłości, podejmie decyzję o dopuszczeniu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

   Jednocześnie Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w sieci Internet.

    

 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZA ROK 2016

  •  

   Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje, iż dążąc, zgodnie z § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., do ułatwiania wszystkim udziałowcom udziału w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, dokonał analizy możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku za rok 2016 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

   Mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Banku, w szczególności, w procesie głosowania na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Banku podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
   W przypadku spełnienia warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Banku Pekao S.A., zwołując Walne Zgromadzenie w przyszłości, podejmie decyzję o dopuszczeniu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

   Jednocześnie Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w sieci Internet.

    

 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZA ROK 2015

  •  

   Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje, iż dążąc, zgodnie z § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., do ułatwiania wszystkim udziałowcom udziału w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, dokonał analizy możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku za rok 2015 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

   Mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Banku, w szczególności, w procesie głosowania na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Banku podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
   W przypadku spełnienia warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Banku Pekao S.A., zwołując Walne Zgromadzenie w przyszłości, podejmie decyzję o dopuszczeniu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

   Jednocześnie Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w sieci Internet.

    

 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZA ROK 2014

  •  

   Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje, iż dążąc, zgodnie z § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., do ułatwiania wszystkim udziałowcom udziału w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, dokonał analizy możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku za rok 2014 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
    

   Mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Banku, w szczególności, w procesie głosowania na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Banku podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

   W przypadku spełnienia warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Banku Pekao S.A., zwołując Walne Zgromadzenie w przyszłości, podejmie decyzję o dopuszczeniu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
    

   Jednocześnie Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w sieci Internet.