Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank"), będąc odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością Banku, oraz Rada Nadzorcza Banku, sprawując stały nadzór nad działalnością Banku, we wszystkich jej dziedzinach, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku, deklarują gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej "Zasady"), w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. 

Decyzję o stosowaniu przez Bank Zasad Zarząd Banku podjął w dniu 14 października 2014 r. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 356/X/14 oraz Rada Nadzorcza Banku w dniu 5 listopada 2014 r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/14. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku (dalej: „ZWZ Banku”), które odbyło się 30 kwietnia 2015 roku podjęło Uchwałę nr 25/2015 w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. ZWZ Banku zadeklarowało stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego adresowanych do akcjonariuszy Banku.

Zarząd Banku, zgodnie z treścią Zasad, udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.

Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza Banku, respektując obowiązujące prawo, wyraża wolę stosowania Zasad, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad. 

Zarząd Banku prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie jest częściowe oraz wskazuje zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę, nie dotyczą Banku.


1. Zasady, które Bank spełnia częściowo.

Lp. Jednostka redakcyjna Zasada Uzasadnienie dla częściowego stosowania
1. § 21 ust. 2 W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych i Statutem Banku, w składzie Rady Nadzorczej Banku została wyodrębniona funkcja przewodniczącego. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej został dokonany na podstawie kryterium posiadanej wiedzy, doświadczenia, w tym w kierowaniu pracami organu, oraz umiejętności, które potwierdzają kompetencje niezbędne  do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania. Mając na uwadze powyższe, odstąpiono od kryterium niezależności. Natomiast dodatkowo należy podkreślić, że skład Rady Nadzorczej Banku spełnia kryteria niezależności wynikające ze Statutu Banku oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.


2. Zasady, których spełnianie nie dotyczy Banku.

Lp. Jednostka redakcyjna Zasada/Tytuł Uzasadnienie
1. § 49 ust. 4 W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji. W Banku funkcjonują komórki audytu i komórka do spraw zapewnienia zgodności.
§ 52 ust. 2 W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.
2. Rozdział 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Bank nie prowadzi działalności w tym zakresie. 

Bank nie oferuje produktów polegających na zarządzaniu aktywami na ryzyko klienta.

 


Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod linkiem: Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję