Działania na rzecz środowiska

Bank Pekao S.A., jako odpowiedzialna organizacja i aktywny uczestnik życia społecznego przestrzega obowiązującego prawa i norm także w zakresie ochrony środowiska naturalnego bank stara się minimalizować wpływ na środowisko naturalne wynikający z prowadzonej działalności między innymi poprzez wprowadzanie pro‑ekologicznych rozwiązań technicznych w posiadanych nieruchomościach, sieci placówek banku, czy też monitorowanie zużycia surowców i materiałów.

W Banku Pekao S.A. dbamy o środowisko naturalne również poprzez uwzględnianie kwestii ekologicznych w procesie analizy ryzyka kredytowego, wspieranie w działalności kredytowej projektów przyjaznych środowisku oraz poprzez wsparcie finansowe organizacji i instytucji, które realizują projekty z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony żubrów. Od lat identyfikujemy się również z celami akcji "Godzina dla Ziemi", podczas której wyłączamy wszystkie światła w wybranych lokalizacjach.

Bank Pekao S.A. od wielu lat konsekwentnie angażuje się w ochronę polskich żubrów - wyjątkowego i unikalnego gatunku zagrożonego wyginięciem. Od lat bank konsekwentnie wspiera sześć instytucji zajmujących się ochroną tego największego europejskiego ssaka.

Do partnerów banku należą:

  • Białowieski Park Narodowy (BPN),
  • Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze,
  • Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego "Panda",
  • Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,
  • Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.
  • Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.


Wsparcie udzielane przez bank przeznaczane jest na dywersyfikację i rozwój populacji, utrzymanie Ośrodka Hodowli Żubrów BPN, opiekę nad stadami, a także na dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych, m.in. na temat bioróżnorodności.

Więcej informacji na temat naszych działań znajduje się w zakładce ESG.