800+ для громадян України

Інформація для громадян України, які отримали польський ідентифікаційний номер PESEL.

З 1 лютого 2024 року ви можете подати заявку 800+ на веб-сайті Pekao24 і в додатку PeoPay на наступний період з червня 2024 по травень 2025. Не чекайте, надішліть заявку вже сьогодні!

Для збереження безперервності виплати батьківської допомоги та отримання допомоги з червня 2024 року необхідно заповнити заяву до 30 квітня 2024 року.


Якщо Ви: 

 • громадянин України, чоловік/дружина громадянина України і приїхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через військові дії 
 • громадянин України, чоловік/дружина громадянина України і проживали в Польщі перед 24 лютого 2022 р., 

І хочете скласти заяву про допомогу на виховання 800+ на дитину, яка приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через військові дії, Ви зможе це зробити на спеціально приготовленій заяві, яка буде доступна від 1 жовтий:

 • В інтернет-банкінгу Pekao24
 • В додатку PeoPay

Від 26 березня 2022р. заява про допомогу на виховання 800+  доступна через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС – тобто електронна система ЗУС
Заклад Соціального Страхування (ЗУС) буде призначати і виплачувати допомогу на виховання з програми Родина 500+ (тзв. 800+) громадянам України, які легально приїхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через військові дії.
Деталі програми знайдете на сайті www.zus.pl

Щоб скласти заяву в ЗУС будуть необхідні: 

 • польський ідентифікаційний номер Ваш і Вашої дитини 
 • електронна адреса
 •  номер мобільного телефону
 •  номер банківського рахунку в Польщі 

Реєстрація громадян України з метою надання польського ідентифікаційного номеру ПЕСЕЛЬ розпочалася з офісах гмін, міста чи дільниці ( ужонд гмін, міста, дільниці) в Польщі 16 березня 2022 р. ПЕСЕЛЬ наданий після 16 березня має спеціальне означення, яке підтверджує, що Ви чи Ваша дитина приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через військові дії.
 

Інструкція подання заявки на батьківську допомогу 800+ для громадян України в онлайн-банкінгу Pekao 24

Крок 1:

На сайті Pekao24 перейдіть у вкладку ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАЯВКИ, виберіть е-Управління, дивіться програму 800+ для громадян України та натисніть Перейти до заявки.

Крок 2:

Ознайомтеся з основною інформацією про надання цієї допомоги та прийміть умови надання послуги.

Крок 3:

Заповніть необхідні поля, виберіть період допомоги, на який ви подаєте заявку, і натисніть кнопку ДАЛІ.

Крок 4:

Ознайомтеся з основною інформацією про надання цієї допомоги та прийміть умови надання послуги.

Крок 5:

Заповніть необхідні поля, виберіть період допомоги, на який ви подаєте заявку, і натисніть кнопку ДАЛІ.

Крок 6:

Перевірте дані своєї адреси та заповніть або змініть їх, якщо це необхідно. Виберіть рахунок, на який ви будете отримувати допомогу, і натисніть кнопку ДАЛІ.

Крок 7:

Заповніть необхідні дані про дитину та натисніть кнопку ДАЛІ.

Крок 8:

Прочитайте Інструкцію, підтвердіть заявку на допомогу і при необхідності додайте додаткові файли. Натисніть кнопку ДАЛІ.

Крок 9:

Ще раз перевірте правильність всіх даних. Пам'ятайте, що після відправки заявки в ZUS ви не зможете її змінити. Якщо все правильно, натисніть ПІДПИСАТИ і НАДІСЛАТИ

Крок 10:

Заявка була оформлена, ви можете завантажити її тепер у pdf-форматі. Зверніть увагу, що після того, як ви закриєте екран, це стане неможливим.

Informacja dla obywateli Ukrainy posiadających polski numer identyfikacyjny PESEL.

Jeśli jesteś:
 • obywatelem Ukrainy, małżonkiem obywatela Ukrainy i przybyłeś z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelem Ukrainy, małżonkiem obywatela Ukrainy i mieszkałeś w Polsce przed 24 lutego 2022 r.,
i chcesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ na dziecko, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, będziesz mógł to zrobić na specjalnie przygotowanym dla Ciebie wniosku, dostępnym od 1 lutego:
 • w serwisie internetowym Pekao24 
 • w aplikacji PeoPay
Od 26 marca 2022 r. wniosek o świadczenie 800+  jest dostępny przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – czyli elektroniczny system ZUS.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 800+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi   

 Szczegóły  dotyczące programu znajdziesz na www.zus.pl

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
 • polski numer identyfikacyjny PESEL dla Ciebie i dziecka,
 • adres mailowy,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.
Rejestracja obywateli Ukrainy w celu nadania polskiego identyfikatora PESEL rozpoczęła się w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce od 16 marca 2022 r. PESEL nadany od 16 marca ma oznaczenie, które potwierdza, że Ty albo Twoje dziecko przebyliście z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Instrukcja złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze dla obywateli Ukrainy w ramach programu Rodzina 800+ w bankowości internetowej Pekao24

Krok 1:

W serwisie internetowym Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI, a następnie wybierz e-Urząd.

Krok 2:

Przejdź do programu Rodzina 800+ dla obywateli Ukrainy.

Krok 3:

Kliknij Przejdź do wniosku.

Krok 4:

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat świadczenia i zaakceptuj regulamin usługi.

Krok 5:

Wypełnij wymagane pola, wybierz okres świadczeniowy, na jaki składasz wniosek i kliknij DALEJ.

Krok 6:

Zweryfikuj swoje dane adresowe i uzupełnij je lub zmodyfikuj jeśli to konieczne. Wybierz rachunek do wypłaty świadczenia i kliknij DALEJ.

Krok 7:

Uzupełnij wymagane dane dziecka i kliknij DALEJ.

Krok 8:

Zapoznaj się z treścią Pouczenia, zaakceptuj oświadczenia i, jeśli to konieczne – uzupełnij załączniki. Kliknij przycisk DALEJ.

Krok 9:

Sprawdź jeszcze raz poprawność wszystkich danych. Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku do ZUS nie będziesz mógł go zmienić. Jeśli wszystko jest poprawnie, kliknij PODPISZ i WYŚLIJ

Krok 10:

Wniosek został złożony i możesz pobrać go teraz w formie PDF. Pamiętaj, że po zamknięciu ekranu nie będzie już to możliwe.