Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Banku Pekao S.A., tj. serwisy w domenach pekao24.pl oraz .cdmpekao.com.pl, cdm24.pl, pekaodirect.pl  (dalej jako "Serwisy Banku")

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
Administrator Twoich danych osobowych:
 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  Adres pocztowy: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa
  Adres email: info@pekao.com.pl
  Numer telefonu: 519 222 222
 2. Podmioty z Grupy kapitałowej Banku:
  1. Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU)
 3. Zaufani Partnerzy Banku:
  1. Google Ireland Limited
  2. Facebook, Inc.
  3. Twitter, Inc.
  4. YouTube, LLC
  5. LinkedIn Ireland Unlimited Company

Inspektor ochrony danych Banku oraz jego dane kontaktowe:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.: wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Banku skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:
W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. w razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.: oraz Podmioty współpracujące (podmioty z grupy kapitałowej oraz Zaufani Partnerzy).
W odniesieniu do marketingu produktów lub usług własnych Banku, w tym poprzez profilowanie Twoje dane mogą być przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku jakim jest możliwość przedstawiania informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, zwiększenie sprzedaży swoich usług.
Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Banku. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Banku.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
W odniesieniu do usług Banku Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. w takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści serwisu Banku do Twoich zainteresowań, oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Banku, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Banku.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie oraz cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W odniesieniu do usług Banku Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści serwisu Banku do Twoich zainteresowań, oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Banku, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Banku np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich jest dobrowolne. w razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Podanie danych w celu realizacji usług Banku jest niezbędne do świadczenia tych usług. w razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Banku, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Banku jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Banku. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Bankiem (podmioty z grupy kapitałowej Banku i Zaufani Partnerzy), których aktualna lista dostępna jest tutaj.
Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych*.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.