Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Od 2017 roku jest Członkiem Zarządu PZU S.A., a w okresie od 2017 roku do 2022 roku była Członkiem Zarządu PZU Życie S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Grupy PZU. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Program menedżerskich studiów był realizowany we współpracy z amerykańską uczelnią University of Minnesota w Minneapolis. 

W Zarządzie PZU SA jest odpowiedzialna za Pion Współpracy z Bankami oraz Pion Klienta Korporacyjnego. Jest także członkiem kluczowych Komitetów funkcjonujących w PZU SA oraz PZU Życie SA.

Do 2017 roku na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta PR. W latach 2005-2015 była Posłem na Sejm RP.  

W 2007 roku pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Aktualnie Członek Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, POLSKI GAZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i POLSKI GAZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Powrót do listy