Członek Rady Nadzorczej

Marian Majcher jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle z siedzibą w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1990–1999 poświęcił się budowie wolnych mediów w Polsce, jako współwłaściciel wydawnictw prasowych "Słowo" w Chorzowie i "Wolne Słowo" w Katowicach. Swoją karierę zawodową w przemyśle rozpoczął w 1999 roku, będąc do 2016 roku związany z Grupą CTL Maczki-Bór S.A. i jej szeroką działalnością na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Piastował funkcje Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu CTL, odgrywając kluczową rolę w prywatyzacji tego przedsiębiorstwa (ówczesnej Kopalni Piasku Maczki-Bór) i włączeniu go do Grupy CTL Logistics – jednego z największych w Europie niezależnego i prywatnego przewoźnika kolejowego. Od maja 2010 r. do maja 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu CTL Maczki – Bór S.A. Od 2003 r. piastuje funkcję Prezesa Zarządu CTL Haldex S.A., firmy zajmującej się technologicznym odzyskiem węgla kamiennego z odpadowej skały płonnej. Jest to równocześnie jeden z największych zrealizowanych i proekologicznych projektów rozwojowych Grupy CTL Maczki-Bór w kooperacji z firmą Haldex S.A. Jest dyplomowanym członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wiedzę z zakresu bankowości pogłębiał na organizowanych przez Boston Consulting Group warsztatach z zakresu analiz rynkowych, zarządzania ryzykiem oraz otoczenia ekonomicznego. Jest także specjalistą w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania modernizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz prowadzenia negocjacji. Pełnił funkcje w Radach Nadzorczych między innymi: Agencji Rozwoju Regionalnego w Żorach (Wiceprzewodniczący RN), Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy (Członek RN), Tauron Czech Energy s.r.o. w Ostrawie, Kopalni Piasku Maczki-Bór Spółka z o.o. (Przewodniczący RN), Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach (Członek RN), EIB S.A. w Toruniu (członek RN), MB EKO S.A. w Sosnowcu, Metanel S.A. w Warszawie, oraz Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach. Od 2017 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., w tym członka Komitetu Ryzyk Rady Nadzorczej. Laureat wielu nagród z zakresu zarządzania w tym: (i) „Sukces na Śląsku. Ludzi i firmy” w kategorii Menedżer na Śląsku 2012 przyznaną przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach, (ii) „Gazela Biznesu” za osiągnięty rozwój i wzrost firmy przyznaną przez Puls Biznesu, (iii) „Firma dobrze widziana” przyznaną przez Business Centre Club. Wyróżniony medalem Zasłużony dla Województwa Katowickiego (1999) oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999). W 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński uhonorował Pana Mariana Majchera Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za kształtowanie wolnych mediów w latach 80-tych XX wieku.

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.
 

Powrót do listy