Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej oraz Canadian Executive MBA. Dyplomowany analityk finansowy – CFA (Chartered Financial Analyst). Ukończył również IESE Business School – Advanced Management Program. 

Od blisko 30 lat związany z rynkiem finansowym. 

Od kwietnia 2015 r. Prezes Zarządu Beta Securities Poland SA. – spółki, która wspiera rozwój funduszy ETF w Polsce. Wcześniej, w okresie od lipca 2011 r. do kwietnia 2014 r. Członek Zarządu Opera TFI SA (gdzie odpowiadał za obszar inwestycji prywatnych - private equity) oraz Opera Dom Maklerski. Od czerwca 2007 r. do czerwca 2011 r. – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (odpowiedzialny za nadzór nad obszarem rynków finansowych, finansowania projektów inwestycyjnych i sprzedaży). Ponadto pracował w PKO Banku Polskim SA jako Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu oraz w Credit Lyonnais Bank Polska, gdzie kierował zespołem sprzedaży w Departamencie Skarbu. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Agiofunds TFI SA (członek Komitetu Ryzyka), PEKAES SA (członek Komitetu Audytu), SEKO S.A. (członek Komitetu Audytu), Krajowy Fundusz Kapitałowy SA, KUKE SA. 

Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu bankowości, zarządzania i finansów. Był wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.


Powrót do listy