Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Banku Pekao S.A.: (dalej jako "Serwisy")

Administrowanie danymi osobowymi

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. - dalej "Ustawa") Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 informuje, że jest Administratorem podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach danych osobowych. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w danym serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.

Bank zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Banku wystąpienie, w celach marketingowych związanych z reklamą produktów bankowych, przekazania informacji na temat oferty Banku oraz archiwalnym i statystycznym. Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularza online chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Ujawnianie danych osobowych

Zebrane przez Bank Pekao S.A. dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom w ramach grupy kapitałowej do której należy Bank w celach związanych z Państwa obsługą.

Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.

Gromadzenie innych danych

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Bank wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Dla poszczególnych Serwisów Banku mogą być wykorzystywane różne pliki cookies. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.

W serwisach Banku pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox:

 1. Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Następnie wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek.
 6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Dla przeglądarki Google Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies.

Domyślne blokowanie plików cookie

 • Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
 • Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

 • Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
 • Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

 1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Bank informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Bank w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Bank oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Dane dotyczące użytkowników niniejszego serwisu zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikuję użytkowników.

Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych

Informujemy o przysługującym Państwu na podstawie Ustawy prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania.

Bank Pekao S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.
Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w aplikacjach mobilnych Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna.: (dalej jako "Aplikacje")

Administrowanie danymi osobowymi

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 j.t. ze zm. - dalej "Ustawa") Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 ( "Bank") informuje, że jest Administratorem podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach danych osobowych. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w danym serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.

Bank zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Banku wystąpienie, w celach marketingowych związanych z reklamą produktów bankowych, przekazania informacji na temat oferty Banku oraz archiwalnym i statystycznym. Dane podawane przez Państwa w czasie korzystania z Aplikacji chronione są za pomocą szyfrowanego połączenia.

Ujawnianie danych osobowych

Zebrane przez Bank dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom w ramach grupy kapitałowej do której należy Bank w celach związanych z Państwa obsługą.

Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.

Gromadzenie innych danych

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w mobilnym urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji.

Bank wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych.

W Aplikacjach Banku pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
 • dostosowania zawartości Aplikacji do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować Aplikację do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania niektórych danych Użytkownika dla ułatwienia procesu logowania w Aplikacji;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Aplikacji korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Aplikacji;
 • utrzymania sesji Użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie części transakcyjnej ponownie się logować.

Czy można zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek wykonywane przez urządzenie mobilne są niewidoczne dla Użytkownika. Nie ma możliwości wyłączenia funkcji cookies za pomocą ustawień Aplikacji czy konfiguracji mobilnego urządzenia końcowego. Użytkownik, który nie akceptuje wykorzystywania cookies nie powinien instalować Aplikacji i logować się na niej do usługi Pekao24. W przypadku rezygnacji z akceptacji cookies w toku korzystania z Aplikacji powinna ona zostać odinstalowana.

Przypominamy, że dostęp do usługi Pekao24 jest również możliwy w serwisach, które pozwalają na dostęp do części transakcyjnej przy jednoczesnej rezygnacji z akceptacji cookies.

Bank informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z Aplikacją, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju mobilnego urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Aplikacją oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji. Bank w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Bank oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, a także w przypadku nieuprawnionego dostępu do urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktywną Aplikacją.

Dane dotyczące Użytkowników Aplikacji zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.

W urządzeniu mobilnym, na którym zainstalowana jest Aplikacja, przechowywany jest numer klienta. Informacje te są usuwane wraz z odinstalowaniem Aplikacji z urządzenia.

Uprawnienia Aplikacji

Aplikacje mogą uzyskać dostęp do poniższych uprawnień:
 1. Lokalizacja i pamięć urządzenia - wymagane do funkcjonalności wyszukiwania punktów na mapie,
 2. Połączenie z internetem - wymagane do nawiązania połączenia z Bankiem,
 3. Aparat - wymagane do skanowania kodów QR oraz w wyszukiwania punktów z użyciem rozszerzonej rzeczywistości (AR),
 4. Kalendarz - wymagane do:
  • uzyskania informacji czy w urządzeniu jest dostępny kalendarz i czy można dodawać do niego przypomnienia (np. o spłacie karty kredytowej),
  • dodawania przypomnień (np. o spłacie karty kredytowej) do kalendarza,
 5. Kontakty - wymagane do odczytania ze szczegółów wybranego kontaktu i uzupełnienia na formularzu przelewu lub doładowania danych kontaktu takich jak:
  • Imię i nazwisko odbiorcy,
  • Adres,
  • Numeru rachunku bankowego (jeżeli jest dodany w szczegółach kontaktu),
  • Numer telefonu,
 6. Telefon - wymagane do nawiązania połączenia telefonicznego poprzez wybranie w Aplikacji numeru telefonu do Banku,
 7. Identyfikacja urządzenia - wymagane ze względów bezpieczeństwa do powiązania urządzenia z użytkownikiem w usłudze Pekao24 oraz PeoPay,
 8. Biometria - wymagane do uzyskania z modułu biometrii wyniku autoryzacji użytkownika w przypadku wyboru tej metody,
 9. Konta użytkowników - wymagane do działania powiadomień PUSH,
 10. NFC - wymagane do działania płatności zbliżeniowych,
 11. Wiadomości SMS - umożliwia automatyczne wczytanie kodu aktywacyjnego z wiadomości SMS wysyłanego w procesie aktywacji aplikacji PeoPay,
 12. Wibracje - wymagane do powiadamiania o oczekującej płatności w aplikacji PeoPay,
 13. Zapobieganie przechodzeniu urządzenia w tryb uśpienia - wymagane aby urządzenie nie wygasiło ekranu podczas realizacji transakcji w aplikacji PeoPay.

Zakres dostępu zależy od wykorzystywanej Aplikacji. Uprawnienia mogą być zmienione lub zmodyfikowane dzięki zmianie uprawnień systemowych.

Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych

Informujemy o przysługującym Państwu, na podstawie Ustawy, prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania.

Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

kontakt